Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem

17.01.2011.

Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumiem Nr.664 “Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu”.
 
Kredītu fonda mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību lauksaimniecības un lauku attīstības, kā arī zivsaimniecības attīstības investīciju projektiem. Šī mērķa īstenošanai lauksaimnieki varēs saņemt aizdevumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai. Aizdevumi tiks izsniegti eiro vai latos.
 
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti šādos Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumos:
 
1) pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” ar kopējo publisko finansējumu 13 392 595 latu apmērā;
 
2) pasākumā “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ar kopējo publisko finansējumu 4 834 916 latu apmērā;
 
3) pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ar kopējo publisko finansējumu 6 088 184 latu apmērā;
 
4) pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšanā” ar kopējo publisko finansējumu 656 523 latu apmērā.
 
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešķirti Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam 2. prioritārā virziena “Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākumos “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” ar kopējo publisko finansējumu 1 759 326 latu apmērā.
 
Pieteikšanās uz otro kārtu notiks no 2011. gada 13. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim. Iesniegumi Kredītu fonda līdzekļu saņemšanai jāiesniedz bankās vai krājaizdevu sabiedrībās līdz 2011. gada 31. decembrim.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.01.2011.