Par nodokļa paziņojumiem par neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm

14.01.2011.

Pagājušā gada novembrī Preiļu novada dome no Lauku atbalsta dienesta ir saņēmusi
informāciju sarakstu veidā par neapstrādātajām lauksaimniecības zemes zemes vienībām, kuras Lauku atbalsta dienests ir apsekojis saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 635 (13.07.2010.) “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”.


Minēto noteikumu 2.punkts paredz, ka Lauku atbalsta dienests apseko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām papildlikmes aprēķināšanai.


Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 11 daļā noteikts, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 % apmērā apliek nepastrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Līdz ar to kopējais nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 3 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.


Lauku atbalsta dienests ir konstatējis, ka Preiļu novada teritorijā neapstrādātas ir 459 zemes vienības, tai skaitā : Preiļu pagastā 168, Aizkalnes pagastā 85, Pelēču pagastā 136 un Saunas pagastā 70 zemes vienības.


Pamatojoties uz iesniegto informāciju, Preiļu novada dome piemēros nodokļa papildlikmi par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi un šie papildus nodokļa paziņojumi tiks izsūtīti vienlaikus ar nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem par 2011. gadu.


Sīkāku informāciju var saņemt pie nodokļu inspektorēm Preiļu novada domē 45 kab., tel Nr.6 53 07325.


NĪ daļas vadītāja V.Patmalniece


 

Pēdējās izmaiņas: 14.01.2011.