21. janvārī Preiļu Galvenajā bibliotēkā – VKKF Lasīšanas programmas pasākums `Bērnu žūrija 2010` finiša taisnē

21.01.2011.

21. janvārī plkst. 14.00 Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiks VKKF Lasīšanas programmas pasākums “Bērnu žūrija 2010″ finiša taisnē”.


2010. gadā Bērnu žūrijā Preiļu GB darbojās 62 jaunie eksperti no Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas un Salas pamatskolas. Skolēni lasīja 2010. gadā piedāvātās grāmatas, vērtēja tās. Tagad jau zināmas Preiļu novada bērnu mīļākās grāmatas. Kuras tās ir, uzzināsim svinīgajā pasākumā.


`BĒRNU ŽŪRIJAI` ILGU MŪŽU!


Tuvojas noslēgumam Valsts Kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu žūrija” kārtējais posms. Jau 21. janvārī bibliotēkas telpās uz noslēguma pasākumu  pulcēsies Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļu pārstāvošie skolēni –eksperti, lai izvērtētu gada veikumu un paziņotu novada bērnu vērtējumu 2010. gadā piedāvātajai grāmatu kolekcijai.


Preiļu GB programmā iesaistījās kopš pašiem pirmsākumiem. 2010. gadā par Bērnu žūrijas ekspertiem pieteicās 62 skolēni (57 no Preiļu 1. pamatskolas, 3 no Preiļu 2. vidusskolas un 2 no Salas pamatskolas).Darbs norit 4 vecuma grupās, katras grupas vērtējumam tiek piedāvātas 7 bērnu oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras grāmatas. Starts programmai tika dots jau maijā, katrs programmas dalībnieks noslēdza līgumu. Gribētu uzteikt čaklākos lasītājus – Deinu Vilcānu, Arvi Prikuli, Anastasiju Baranovu un Dagniju Verzi, kuri pirmie un ļoti apzinīgi izpildīja līgumsaistības. Sezonas laikā bērniem tika organizētas pārrunas par izlasītajām grāmatām, tikšanās ar modeļu aģentūras vadītāju(grāmata „Tauriņpasaule”), ar dzīvnieku dakteri A. Pastaru (M. Rungulis „Kaķu ģenerālis”), iepazināmies ar Preiļos dzīvojošo armēņu, azerbaidžāņu un baltkrievu tradīcijām(P. Brūveris „Raibajā pasaulē”), bibliotēkas teātra grupa „Kājām gaisā”iestudēja fragmentu no Ž. Frīnsa grāmatas „Skolotājs Jāps var visu”, ko eksperti varēs skatīt noslēguma pasākumā.


Preiļu novada bērnu vērtējumā visinteresantākās bērniem un pusaudžiem piedāvātās grāmatas bija S Kozlova un J. Noršteina „Ezītis miglā”, Ž. Frīnsa „Skolotājs Jāps var visu”, E. Lū „Kurts” un 2010. gadā  Latvijā vislasītākā S. Kolinsas grāmata „Bada spēles”.


Lasīšanas maratona noslēgumā tika izsludināti 2 konkursi: LNB Atbalsta biedrības grāmatzīmju noformējuma ideju konkurss „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” un BLC konkurss „Lakoniskākais teiciens par lasīšanu, grāmatām un bibliotēkām”, kurā Bērnu žūrijas eksperti var iesaistīties līdz 11. februārim.


Grāmatas izlasītas, anketas aizpildītas, izteikti bērnu vērtējumi un ilga mūža vēlējumi programmai, par ko milzu paldies jāsaka gan bērniem, gan bibliotekārēm Ritai Cvetkovai un Irēnai Krasnajai, šī lielā veikuma koordinatorēm, taču gribas dalīties pārdomās par programmas atbalstu no valsts puses.


„Bērnu žūrija” kā Lasīšanas veicināšanas mērķprogramma Latvijā darbojas kopš 2002.gada.Daudz pūļu un enerģijas tās realizēšanā un popularizēšanā ieguldījis LNB Bērnu literatūras centrs. Ar katru gadu pieauga programmas popularitāte, par ko liecina statistika. Ja 2002. gadā programmā darbojās 245 publiskās un skolu bibliotēkas ar 5260 ekspertiem, tad 2008. gads bija programmas triumfa laiks, jo tai pieteicās 573 bibliotēkas un dalībnieku skaits sasniedza apmēram 17000. Valstī sākās krīze, un pirmie tika atstumti bērni. Kāds varētu iebilst, neba grāmatu lasīšana ir galvenais, jādomā par ikdienas iztiku, bet kur tad mēs nākotnē ņemsim izglītotus, protošus risināt, piedāvāt, aizstāvēt viedokli un realizēt iecerēto jauniešus?  Ielūkojoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajos projektos, ar nožēlu jāsecina, ka lielākoties tiek atbalstīti īslaicīgi pasākumi – līdzdalība starptautiskajos festivālos, izstādēs, koncertturnejas, bet patiešām ļoti nepieciešamai mērķprogrammai „Bērnu žūrija” finansējums ar katru gadu tiek samazināts.


Vidēji vienas grāmatu kolekcijas maksa  ir 130Ls, VKKF 2010.gadā programmas īstenošanai valsts mērogā piešķīris tikai 5500 Ls, tā sniedzot palīdzību tikai 70 publiskajām bibliotēkām. Pašas spējušas nokomplektēt nepieciešamo lasāmvielu programmai tikai 103 bibliotēkas. Līdz ar to krasi sarucis iesaistījušos bibliotēku skaits no 573 uz 388 un arī dalībnieku skaits no 17000(2008.g) uz nepilniem 10000  2010.gadā.


Apkopojot atskaites Bērnu literatūras centrā Rīgā, tika konstatēts, ka visbūtiskākos panākumus mērķprogramma guvusi tieši pagastos, trūcīgākajās pašvaldībās un Latgales reģionā. Atkal gribas kādam atgādināt, ka Latgale vienmēr bijusi gaišo prātu kalve, jo grūtības norūda.


Rezultātā sanāk, ka arī šī programma, tieši tāpat, kā tas notika ar projektu „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” tiek novelta uz pašvaldību un vietējo bibliotēku pleciem, jo gan grāmatu iegāde programmas nodrošināšanai, gan publicitātes materiāli, gan starta komplekts ekspertiem, gan noslēguma pasākums un arī balvas – viss pašu bibliotēku pārziņā. Skaļi klaigāt  no tribīnes par kuplām ģimenēm, bērnu dzimstības nepieciešamību ir viegli, daudz grūtāk, saglabājot labo, virzīties uz priekšu, izstrādāt un realizēt valsts uzplaukuma programmu, respektējot cilvēkresursu faktoru. Tad arī bērni nebūs ķīlnieki, bet aktīvi sabiedrības locekļi. Lai izdodas!


Preiļu GB BLN vadītāja V. Jakimova


 

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2011.