Zemkopības ministrija lauksaimniekus aicina aktīvāk izmantot iespējas eksportēt liellopus uz Turciju

11.01.2011.

Zemkopības ministrija aicina Latvijas lauksaimniekus aktīvāk izmantot iespējas un eksportēt liellopus uz Turciju. Patlaban uz Turciju iespējams eksportēt gan šķirnes teles audzēšanai, buļļus nobarošanai, gan kaušanai.
 
Saskaņā ar datiem uz 2011. gada 1. janvāri, liellopus eksportam uz Turciju Latvijā iepērk SIA „Genova”. Uzņēmums eksportam uz Turciju iepērk melnraibo un sarkano šķirņu grupai piederošas šķirnes teles piena ražošanai.
 
Vispārējās prasības telīšu iepirkšanai:
  ganāmpulkam, no kura telīti iepērk, jābūt pārraudzībā;
  iepērk tikai šķirnes teles (XP telītes neiepērk);
  telītes dzīvsvars sākot no 360 kilogrami un vairāk;
  telītei jābūt apsēklotai vecumā no 14 līdz 24 mēnešu vecumam (atnesoties telītes vecums nevar pārsniegt 34 mēnešus);
  pirkšanas brīdī telītes grūsnība nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, jo nav atļauts telīšu transports, kam grūsnība pārsniedz 7 mēnešus.
Prasības telītes mātes ražībai augstākajā laktācijā 3,7 procentu pienā:
  sarkano šķirņu grupā – 6000 kilogramu un vairāk, melnraibo šķirņu grupā – 6500 kilogramu un vairāk.
Samaksu uzņēmums veic saimniecībā uz vietas, izvedot telīti no ganāmpulka, cena par sarkano šķirņu telīti no 900 līdz 1100 eiro (ieskaitot PVN), par melnraibo šķirņu telīti no 1300 līdz 1500 eiro (ieskaitot PVN).
 
Pārdodamajam dzīvniekam pievienojamie dokumenti:
  īpašnieka izziņa, ka katrs eksportējamais dzīvnieks, ieskaitot tā māti, ir dzimis un audzis Latvijā;
  vetārsta izziņa, ka eksportējamie liellopi ir klīniski brīvi no enzootiskās govju leikozes, infekciozā keratokonjunktivīta un govju pasterelozes pēdējo 24 mēnešu laikā un trihomonozes, kampilobakteriozes, leptospirozes, infekciozā liellopu rinotraheīta/infekciozā pustulozā vulvovaginīta (IBR/IPV), govju virusālās diarejas (BVD/MD), neosporozes un paragripa-3 pēdējo 12 mēnešu laikā;
  eksportējamie vaislas liellopi ir/nav vakcinēti pret sekojošām dzīvnieku slimībām: pret IRT/PVV 4 mēnešu vecumā vai ātrāk saskaņā ar ražotāja noteikumiem un revakcinēti vismaz reizi gadā, lai uzturētu vakcinācijas statusu;
  telītes pase;
  pārvadāšanas deklarācija;
  izziņa no vetārsta vai mākslīgās apsēklošanas tehniķa par telītes grūsnību;
  oriģinālā pavadzīme vai rēķins;
  dzīvniekam, kuru iepērk jābūt bez papilomām un kārpām. 
Telīšu karantinēšanu un veterinārās apstrādes karantīnas vietā nodrošina pircējs.
 
Uzņēmums no Latvijas zemniekiem iepērk arī visu šķirņu bullīšus nobarošanai.
 
Vispārējās prasības bullīšu iepirkšanā:
  vecums no 1 līdz 12 mēnešiem;
  dzīvsvars līdz 300 kg;
  cena 2,70 eiro (ieskaitot PVN) par kilogramu, apmaksa tūlītēja.
Pārdodamajam dzīvniekam pievienojamie dokumenti:
  apliecinājums, ka bullītis dzimis Latvijā;
  vetārsta izziņa, ka saimniecība brīva no leikozes, tuberkulozes, u.c.;
  pārvadāšanas deklarācija;
  oriģinālā pavadzīme vai rēķins.
Ja lauksaimniekiem ir interese par savu liellopu eksportu uz Turciju, ar SIA „Genova” var sazināties pa tālruni 27795014 (Jana Kreicmane).
 
Ja lauksaimnieks vēlas eksportēt sava ganāmpulka liellopus uz Turciju, un, lai nokārtotu visu tam nepieciešamo veterināro dokumentāciju, viņam jāsazinās ar attiecīgo Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) teritoriālo nodaļu vai PVD Vadības stratēģijas, ārējo attiecību un starptautiskās tirdzniecības departamenta vecāko eksperti Zandu Turku pa tālruni 67095255.
 
Par iespējām realizēt liellopus Turcijas tirgum var uzzināt Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienībā, valdes priekšsēdētāja Maija Brunovska, tālrunis 29173811.    
 
Informāciju sagatavoja
Kaspars Funts
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
tālrunis: 67878705, mob.tālrunis: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2011.