Dāvina piparkūkas un Ziemassvētku noskaņu

21.12.2010.

Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste: „Šis laiks ir skaists, jo gribas domāt par eņģeļiem, kas pārlaižas pār Latviju un dara labu. Gribas domāt par Ziemassvētku dāvanām, par Kristus bērniņu, kurš pats kā dāvana ir atnācis pie mums šajā laikā. Gribas pašiem būt baltiem cilvēkiem, uz baltiem lielceļiem, ar baltām domām… Ir īstie saulgrieži, kad diena kļūst pamazām garāka par nakti, kad atkal pamazām ataust saule, ataust gaisma un atkal ir prieks jaunam gadam, jaunam darba cēlienam. Šinī brīdi mums ir lemts atskatīties uz to, kas ir paveikts pagājušajā gadā un varbūt ar kādu labu darbu iezīmēt šo gadu. Šis gads ir bijis smags visai Latvijai, bet tai pašā laikā cilvēkos ir atvēries kaut kas ļoti labs, vairāk kā citus gadus. Mēs esam uzdrīkstējušies pateikt vairāk labu vārdu nekā iepriekš, pasniegt palīdzīgu roku un varbūt arī vienkārši izdarīt kaut ko labu, lai būtu prieks otram. Tāpēc esmu gandarīta par to, ka šogad ir izdevies aktualizēt labdarības darbu mūsu skolā un ka šodien mums ir tāda labdarības akcijas diena, kad mēs dāvinām kaut ko skaistu, kaut ko gaišu, kaut ko labu, kaut ko mīļu saviem bijušajiem skolas darbiniekiem – bijušajiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem…”


Šīs Ziemassvētku noskaņas 21. decembrī Preiļu 1. pamatskolas muzejā ievadīja pasākumu, kurš bija veltīts pensionētajiem skolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Pasākuma dalībniekiem ar priekšnesumiem uzstājās Preiļu 1. pamatskolas novadpētniecības pulciņa (vadītāja Dace Kivleniece) un jaunizveidotā folkloras pulciņa (vadītāja Anna Anspoka) dalībnieki un Preiļu Valsts ģimnāzijas ansamblis. Pasākuma noslēgumā katrs bijušais skolas darbinieks saņēma Ziemassvētku dāvanu: maisiņu ar piparkūkām un vēlējumu. Šī dāvanas ir īpašas, jo piparkūkas ir pašu ceptas, izrotātas un iesaiņotas. Dāvanu gatavošanā piedalījās gan bērni, gan Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbinieki, gan skolotāji, gan SIA „Arka Preiļi” ēdnīcas darbinieces. Vairāku vakaru darbā tapa vairāk nekā 100 tūtiņas ar piparkūkām, kuras tika dāvinātas arī Preiļu 2. vidusskolas pensionētajiem darbiniekiem un arī politiski represētajām personām. Šo labdarības akciju finansiāli atbalstīja 10. Saeimas deputāts Imants Jānis Bekešs.


Iniciatīva par šādas labdarības akcijas nepieciešamību esot radusies Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, bet tās īstenošanā aktīvi iesaistījušies pamatskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki. Bērniem bija iespēja ne tikai mācīties cept piparkūkas, gatavot priekšnesumus, organizēt pasākumu, iepazīt savas skolas vēsturi, bet arī mācīties labdarību.


Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste: „Tā tiešām ir skaista ideja, skaists pasākums un arī ļoti noderīgs. Visvairāk tas ir noderīgs bērniem, jo viņi saprot, ko nozīmē darīt kaut ko labu sabiedrībai, viņi saprot kas ir sabiedriskais darbs, kas ir viņu sociālā funkcija. Tas ir īstens apziņas veidošanas process, kas notiek dabiski, bet nevis ar kaut kādām pamācīšanām no augšas, bet gan no viņiem pašiem, caur darbu, iesaistīšanos, caur prieku, ko viņi dod citiem.”


Līdz 28. februārim Preiļu 1. pamatskolas muzeja telpās ir apskatāma Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāde „Maize māca darbiņam”, kurā skatāmi senlaicīgi darbarīki un fotokopijas no muzeja krājumiem, kas parāda grauda ceļu no iesēšanas brīža līdz maizes klaipam. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore T. Bekeša pastāstīja, ka esot iecerēts, ka šo izstādi vārēs nākt un apskatīt arī citu skolu skolēni, bet paši Preiļu 1. pamatskolas novadpētniecības un folkloras pulciņa bērni varēs izspēlēt maizes tēmai veltīto iestudējumu. T. Bekeša norādīja, ka šo un citu pamatskolas muzejā notikušo un iecerēto pasākumu pamats ir veiksmīgā muzeja un pamatskolas sadarbība un, protams, arī pašu skolas bērnu ieinteresētība.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.