18. janvārī aicinām Preiļu novada iedzīvotājus uz tikšanos ar domes deputātiem

18.01.2011.

Preiļu novada dome aicina 18. janvārī novada iedzīvotājus uz tikšanos ar domes vadību, deputātiem un iestāžu vadītājiem.


Sapulces notiks:
 plkst. 10.00 – Aizkalnes pagasta pārvaldes zālē,
 plkst. 12.00 – Pelēču pagasta kultūras nama zālē,
 plkst. 14.00 – Saunas tautas nama zālē
 plkst. 16.00 – Salas pamatskolas zālē
 plkst. 18.00 – Preiļu Kultūras nama zālē.


Gaidām jūsu ierosinājumus un priekšlikumus domes darba pilnveidošanai!

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2011.