Pazeminoties gaisa temperatūrai pieaug siltumenerģijas patēriņš

07.01.2011.

Aizvadītā gada decembris ir bijis bagāts ne tikai ar sniegu, bet tas ir bijis arī neierasti auksts, jo norēķinu periodā par apkuri decembrī no 25. novembra līdz 27. decembrim (33 dienas) vidējā diennakts gaisa temperatūra bija -7,76°C. Salīdzinājumam, 2009. gada decembra norēķinu periodā (32 dienas) vidējā gaisa temperatūra bija tikai -2,71°C, bet 2010. gada novembra norēķinu periodā (29 dienas) + 5,66 °C.


Maksa par apkuri ir atkarīga no siltumenerģijas tarifa un siltumenerģijas patēriņa. Dabasgāzes cena un līdz ar to siltumenerģijas tarifs nebija mainījies kopš 2010. gada oktobra un Preiļos arī decembrī tas bija 42,96 Ls/MWh ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajonā 41,12 Ls/MWh ar PVN, tomēr novembra beigās, ievērojami pazeminoties gaisa temperatūrai, strauji pieauga siltumenerģijas patēriņš apkurei, kas līdz ar to ir ievērojami palielinājis arī maksu par apkurināmās platības m².


Vidējā maksa iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, par apkurināmās platības 1 m² bija 1,66 Ls ar PVN 10%, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem 1,41 Ls ar PVN 10%. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējās maksas ir sekojošas: Liepu ielas katlumāja – 1,66 Ls par 1 m², Pils ielas katlumāja – 1,72 Ls par 1 m², Celtnieku ielas katlumāja – 1,57 Ls par 1 m².


Daudzdzīvokļu māju siltumapgādes sistēmu specifika, pašu māju tehniskais stāvoklis un arī iedzīvotāju attieksme pret siltuma taupīšanu ir ļoti atšķirīgs, tāpēc arī patērētais siltumenerģijas daudzums un līdz ar to arī maksa par 1 m² ir ļoti atšķirīga. Piemēram, Liepu ielas katlumājas apkalpošanas teritorijā mazākā maksa par 1 m² apkurināmās platības bija 1,37 Ls, bet lielākā 3,12 Ls, Pils ielas katlumājas – mazākā 1,41 Ls, lielākā 3,17 Ls, Celtnieku ielas katlumājas – mazākā 1,27 Ls, lielākā 2,12 Ls, siera rūpnīcas mikrorajonā – mazākā 1,18 Ls, lielākā 2,18 Ls.


Ja salīdzinām decembra periodu ar 2010. gada novembra norēķinu periodu, tad, periodam esot garākam par četrām dienām, bet gaisa temperatūrai pazeminoties par 13,42 °C, iedzīvotāju kopējais apkurei patērētais siltumenerģijas daudzums ir pieaudzis par 124 %, līdz ar to tik pat strauji ir pieaugusi maksa par apkurināmās platības m². Ja salīdzinām ar 2009. gada decembra rādījumiem, tad iedzīvotāju kopējais apkurei patērētais siltumenerģijas daudzums ir pieaudzis par 26 %, bet maksa par apkurināmās platības m² ir par 36% augstāka, jo 2010. gada decembra norēķinu periods ir par vienu dienu garāk, vidējā diennakts gaisa temperatūra ir par 5,06 °C zemāka un siltumenerģijas tarifs par 6,5% augstāks.


Kādas prognozes 2011. gada janvārim?
Janvārī AS „Latvijas Gāze” ir samazinājusi dabasgāzes tirdzniecības gala tarifu un 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst arī SIA „Preiļu saimnieks”, tas ir 211,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN). Līdz ar to kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos, izņemot siera rūpnīcas dzīvojamo masīvu, bez PVN ir 38,59 Ls/MWh, tomēr Saeima no 1. janvāra par 2 procentpunktiem ir paaugstinājusi samazināto PVN likmi, kā rezultātā kopējais siltumenerģijas tarifs ar PVN janvārī ir 43,22 Ls/MWh (par 26 santīmiem augstāks nekā decembrī). Siera rūpnīcas mikrorajonā, paaugstinoties PVN likmei, siltumenerģijas tarifs ar PVN ir 41,87 Ls/MWh. „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” janvārī prognozē gaisa temperatūru tuvo normai, tātad Latgalē gaisa temperatūra varētu būt -6,8…-6,7 °C, kas nozīmē, ka siltumenerģijas patēriņš apkurei būs nedaudz mazāks nekā decembrī.


Kādi ir risinājumi, lai samazinātu izdevumus par apkuri?
Izmaksas par apkuri var samazināt samazinot siltumenerģijas patēriņu. Jau šobrīd katras mājas iedzīvotāji var taupīgāk izmantot siltumenerģiju: gan bez vajadzības neatstājot vaļā koplietošanas telpu logus un durvis, gan „aizlīmēt” vecos logus, lai pa tiem neaizplūst siltums. Ir iespējams ietaupīt arī pazeminot temperatūru visā mājā. Ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji vienojas par temperatūras samazināšanu, tad viņiem vai viņu pārstāvim (mājas vecākajam) par to ir jāinformē SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļa.
Tomēr visefektīvākais siltumenerģijas ietaupījums ir panākams māju nosiltinot. To ir apzinājušies arī vairāku Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuri jau ir izšķīrušies par nepieciešamību siltināt savus mājokļus. Jau vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšanas projekts ir iesniegts ES līdzfinansējuma saņemšanai, bet vēl vairāku māju dzīvokļu īpašnieku biedrības projektus gatavo iesniegšanai. Ja iesniegtie projekti tiks atbalstīti, tad, iespējams, jau šogad arī Preiļos kāda no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām tiks nosiltināta.


 

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2011.