Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā`

06.01.2011.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā”, saskaņā ar Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā’.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2.Iepirkuma procedūra tiek veikta  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.


3. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu biznesa inkubatora aprīkojuma iegāde efektīvai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai Preiļu novadā’, identifikācijas nr. PND 2011/1M, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


4. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Nolikumu un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Nolikums (PDF)
Pielikumi (ZIP)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 17.janvāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu – Preiļu novada domes Attīstības daļas konsultante Ineta Liepniece, tālr. 65321553, 26596653, e-pasts:
ineta.liepniece@preili.lv;
–  par iepirkuma dokumentāciju – Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tel.65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.