Informējam, ka, sākot ar 2011. gada 1. janvāri, Lauksaimniecības datu centrs liellopu pases jaundzimušajiem dzīvniekiem vairs neizsniegs

01.01.2011.

Liellopu pases būs nepieciešamas tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiks pārvietoti ārpus Latvijas teritorijas (eksportēti). Pases eksportam tiks izgatavotas Rīgā, un tas būs maksas pakalpojums Ls 3,53.


Aicinām klientus pases pasūtīt savlaicīgi pa e-pastu pases.export@ldc.gov.lv vai pa tālruni 67095062, vai arī aizpildītu pieprasījumu par liellopu eksporta pasēm http://pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php) iesūtīt pa pastu vai iesniegt reģionālajā klientu apkalpošanas nodaļā.


Līdz 2010. gada 31. decembrim izsniegtās liellopu pases ir derīgas dzīvnieku pārvietošanai ārpus Latvijas teritorijas, kā arī iesniegšanai kautuvē dzīvnieka likvidēšanas gadījumā. Ja dzīvnieks tiek likvidēts savā saimniecībā, Datu centram jāiesniedz aizpildīta jau izsniegtā liellopa pase.


Pēc 2011. gada 1. janvāra reģistrēto dzīvnieku (vai to, kuriem iepriekš izsniegtās pases ir nozaudētas) izslēgšana no ganāmpulka ir jāpaziņo ar Notikuma ziņojuma lapu (NZL), izņemot dzīvniekus, kuri likvidēti kautuvē.


Vienīgais apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir reģistrēts, būs attiecīgs ieraksts LDC datu bāzē un dzīvnieka apzīmēšanas akta otrais eksemplārs, kas ganāmpulka īpašniekam obligāti jāglabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas.


Aicinām mūsu klientus izmantot autorizēto lietotāju iespējas ganāmpulka un novietnes datu apskatei, lai varētu sekot līdzi LDC reģistra informācijai.


Sīkāka informācija ir pieejama pie Klientu apkalpošanas departamenta speciālistiem reģionos vai Rīgā.


Tālruņi uzziņām: 67095069, 67095063, 67027240.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.01.2011.