240 litru atkritumu konteineru izvešanas grafiki privātmājām 2011. gadam

03.01.2011.

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2011.gadā tiks izvests atbilstoši zemāk redzamajam grafikam.


Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos (datumus skatīt sarakstā).


Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk kā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt pie SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājas V. Igolnieces tel. 65307086, 29420721.


Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!


 


Ielas: Atpūtas, Bauskas, Brīvības, Bērzu, Cēsu, Čakstes, Daugavpils, Kurzemes, Latgales, Liepājas, Līvānu, Ludzas, Nākotnes, Pļaviņu, Raiņa bulvāris, Rīgas, Skolas, Talsu, Tirgus laukums, A. Upīša, Varakļānu, Vidzemes, Zaļā























































Mēnesis


Savākšanas datumi


Janvāris


12


26


Februāris


9


23


Marts


14


28


Aprīlis


13


27


Maijs


11


25


Jūnijs


13


27


Jūlijs


13


27


Augusts


15


29


Septembris


14


28


Oktobris


12


26


Novembris


14


28


Decembris


14


28


Ielas: Aglonas, Celtnieku, Dārzu, Jaunā, Jelgavas, Kalna, Kārsavas, Kosmonautu, Lauku, Lāčplēša, Liepu, Miera, A. Paulāna, Pils, Rēzeknes, Rožu, Saules, Sporta, Tirdzniecības, Valmieras, Ventspils, Viļānu, Ziedu























































Mēnesis


Savākšanas datumi


Janvāris


13


27


Februāris


10


24


Marts


15


29


Aprīlis


14


28


Maijs


12


26


Jūnijs


14


28


Jūlijs


14


28


Augusts


16


30


Septembris


15


29


Oktobris


13


27


Novembris


15


29


Decembris


15


29


 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.