Lauku atbalsta dienests pilnveido elektronisko pieteikšanās sistēmu

06.01.2011.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2010.gada 6.decembra dienesta klienti, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), dienesta mājas lapā var apskatīt informāciju arī par iesniegtajiem ELFLA un EZF fondu projektiem.


LAD klienti, kuri noslēguši Līgumu “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”, sistēmā var iegūt informāciju par visiem saviem iesniegumiem, uzzināt atskaišu, maksājumu pieprasījumu un citu iesniedzamo dokumentu iesniegšanas termiņus, kā arī apskatīt LAD iesniegto maksājumu pieprasījumu un izmaksu vēsturi.


Bez tam, ja līdz kāda dokumenta iesniegšanai LAD atlikušas 10 dienas, klienti savā e-pastā saņems atgādinājumu. Visu informāciju klients var grupēt sev ērtā veidā – pēc datuma, pasākuma kodiem, summām u.c. kritērijiem.


Jau drīzumā EPS lietotāji varēs iesniegt elektroniski atskaites par projektu īstenošanu un projekta ikgadējās atskaites, ka arī maksājumu pieprasījumus. Savukārt nākamā gada laikā tiks nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt arī projekta iesniegumu ELFLA pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.


Atgādinām, ka EPS ir drošs un ērts veids kā ar interneta palīdzību elektroniski pārraudzīt LAD iesniegtos projekta iesniegumus, maksājumus un dokumentu iesniegšanas grafikus.
EPS ir pieejama jau kopš 2008.gada pavasara, kad lauksaimnieki elektroniski varēja reģistrēt vienotā platībmaksājuma pieteikumus.


Aicinām esošos un topošos klientus slēgt EPS līgumus un aktīvi izmantot sistēmas sniegtās priekšrocības.


Ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma.


LAD Pasākumu ieviešanas un metodikas daļa
Tālrunis: 67027234


LAD Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.