Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra paplašina savu pakalpojumu klāstu eksporta atbalstam

30.12.2010.

Godātie uzņēmēji!
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, ir radusi iespēju paplašināt savu pakalpojumu klāstu eksporta atbalstam.


Ar nākamo gadu LIAA rīkos Latvijas uzņēmumu nacionālos stendus starptautiskajās nozaru izstādēs ārvalstīs, kā arī plāno atvērt jaunas pārstāvniecības perspektīvākajos Latvijas preču un pakalpojumu noieta tirgos.
 
Turpināsim sniegt arī līdzšinējos pakalpojumus – konsultācijas par ārvalstu tirgiem, sadarbības partneru meklēšanu, vizīšu, tirdzniecības misiju, semināru un kontaktbiržu organizēšanu, kā arī Latvijas produktu un pakalpojumu mārketinga kampaņas.
 
Finansējums līdzšinējiem un jaunajiem eksporta pakalpojumiem piesaistīts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta „Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas” ietvaros, kas nākamo trīs gadus laikā ļaus papildus izmantot 1,5 milj. Ls.
 
ES struktūrfondu finansējums ļaus LIAA sniegt savus pakalpojumus Latvijas potenciālajiem un esošajiem eksportētājiem, kā arī līdz šim, bez maksas, taču daudz plašākā klāstā, jo LIAA pakalpojumu izmaksas tiks segtas, uzņēmējiem piešķirtā de minimis atbalsta ietvaros.
Maksimāli pieļaujamais de minimis atbalsta apjoms vienam uzņēmumam ir 200 000 EUR trīs gadu laikā. Latvijā līdz šim ir bijis ļoti maz uzņēmumu, kas pilnībā ir izmantojuši šo atbalstu, līdz ar to LIAA īstenojot iepriekšminēto projektu un tā ietvaros sniedzot eksporta veicināšanas pakalpojumus sekmēs arī plašāku ES struktūrfondu atbalsta pieejamību.
 
Atbilstoši likumdošanā noteiktajai de minimis atbalsta piešķiršanas kārtībai LIAA ir jāuzskaita uzņēmējiem sniegtais atbalsts, lai noteiktu konkrētam uzņēmumam pieļaujamo de minimis atbalsta apmēru un tā vērtību, tādēļ, sākot ar 2011. gada 3. janvāri LIAA ar visiem klientiem slēgs ilgtermiņa sadarbības līgumus, kuros precīzi tiks noteikta gan LIAA pakalpojumu sniegšanas, gan saņemtā atbalsta uzskaites kārtība.


De minimis atbalsta ietvaros darbojas arī virkne citu valsts atbalsta instrumentu un LIAA veic visa tās administrētā atbalsta uzskaiti, par to regulāri informējot uzņēmumus.
 
LIAA turpinās apkalpot visus interesentus Klientu apkalpošanas nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, 1. stāvā.


Lūdzam sūtīt savus jautājumus uz e-pasta adresi eksports@liaa.gov.lv vai arī zvanīt pa tālr. 67039499; 67039466; 67039408.
 
Ražīgu un panākumiem bagātu Jauno gadu novēlot un cerot uz sekmīgu turpmāko sadarbību, LIAA Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments
 
Papildus informācija:
http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/


 

Pēdējās izmaiņas: 30.12.2010.