OCTA nozarē būtiskākais 2010.gadā: OCTA cenu zemākā punkta sasniegšana, neapdrošinātu auto fiksēšana ar fotoradariem, e-polišu popularitātes pieaugums

29.12.2010.

Izvērtējot 2010.gadu OCTA nozarē, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) kā nozīmīgākos notikumus min OCTA cenu zemākā punkta sasniegšanu, neapdrošinātu transportlīdzekļu fiksēšanu ar fotoradariem, izstrādātos priekšlikumus grozījumiem OCTA likumā un e-polises popularitātes pieaugumu, kā arī līdz šim lielākās zaudējumu atlīdzību prasības saņemšanu par neapdrošināta transportlīdzekļa izraisītu ceļu satiksmes negadījumu.


Ierosinātas izmaiņas likumdošanā
Šobrīd Ministru Kabinetā tiek izskatīti priekšlikumi grozījumiem OCTA likumā, kas paredz vairākas būtiskas lietas, lai pilnveidotu un sakārtotu OCTA sistēmu, kā arī precīzāk to pielāgotu EK direktīvu prasībām. Grozījumu likumā pieņemšana turpināsies nākamgad un būs viens no svarīgākajiem darbiem 2011.gadā OCTA nozares pilnveidošanā.
Priekšlikumi paredz, ka arī mopēdu un specializēto tūristu transportlīdzekļu īpašniekiem būs jāiegādājas obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība, ko līdz šim likumdošana neparedzēja.
Lai ceļu satiksmes negadījumos cietušie varētu pēc iespējas ātrāk saņemt atlīdzības, likumā nomainīts formulējums „tiklīdz tas iespējams” un noteikts, ka saskaņotā paziņojuma savu eksemplāru katrai negadījumā iesaistītajai pusei ir jāiesniedz 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma brīža.
Priekšlikumi likumā paredz precīzāk definēt kārtību, kas ļauj transportlīdzeklim neveikt tehnisko ekspertīzi, ja apdrošinātājs un transportlīdzekļa īpašnieks vienojas par servisu, kurā tiks veikti remontdarbi. Atrunāts gadījums, kuros ekspertīze tomēr ir jāveic obligāti, t.i, ja cietušais atlīdzību par transportlīdzekli vēlas saņemt skaidrā naudā.
Ietverts skaidrāks regulējums dažādām konkrētām atlīdzību izmaksu situācijām. Paredzēts, ka turpmāk atlīdzības ar PVN tiks maksātas tikai tajos gadījumos, kad tiek sniegts pakalpojums. Ja cietušais vēlēsies saņemt atlīdzību par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem naudā, atlīdzība tiks izmaksāta bez PVN. Šāda prakse tiek izmantota arī citās ES valstīs.
Apdrošinātājs pret negadījuma izraisītāju drīkstēs vērsties ar regresa prasību arī,  ja ziemā ceļu satiksmes negadījums ir izraisīts ar transportlīdzekli, kuram negadījuma brīdī bijušas vasaras sezonai paredzētas riepas un tam ir cēlonisks sakars ar negadījuma rašanos.Tiek radīta normatīvo aktu bāze tiešo zaudējumu regulēšanas sistēmas ieviešanai
Būtisks ierosinājums OCTA likumā ir  tiešo zaudējumu regulēšanas ieviešana, kas mainīs līdz šim ierasto zaudējumu atlīdzību pieteikšanas kārtību. Apdrošinātāji pēc brīvprātības principa varēs pievienoties šai sistēmai, tādējādi nodrošinot papildus pakalpojumus  saviem klientiem.  Jaunā kārtība, papildus jau esošajai, paredzēs, ka ceļu satiksmes negadījumā cietušā transportlīdzekļa īpašnieks drīkstēs pieteikt zaudējumus savam apdrošinātājam, ja tas būs pievienojies tiešo zaudējumu regulēšanas sistēmai. Tiešo zaudējumu regulēšana nedarbosies kā obligāta prasība visiem OCTA tirgus dalībniekiem, bet gan pēc brīvprātības principa tiem, kas to vēlas. Tas varētu būt pirmais solis, lai nākotnē pakāpeniski ieviestu šādu zaudējumu atlīdzināšanas principu visiem tirgus dalībniekiem, bet šobrīd tas būs vairāk servisa pakalpojums klientu lojalitātes veicināšanai. Galvenie ieguvēji no šīm izmaiņām būs cietušie, kuriem būtu lielāka uzticēšanās sava apdrošinātāja piedāvātajam servisam un pieņemto lēmumu objektivitātei.


Efektīvāk cīnīsies ar neapdrošinātiem auto satiksmē
 Par vienu no nozīmīgākajiem 2010.gada sasniegumiem var uzskatīt kopīgu projektu ar Valsts Policiju, kas paredz fotoradaru funkciju pilnveidošanu, kas ļauj  ceļu satiksmē fiksēt arī tādus transportlīdzekļus, kas piedalās bez OCTA un derīgas tehniskās apskates. Šāds projekts viennozīmīgi samazinās neapdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku vēlmi braukt bez OCTA, jo jaunās fotoradaru funkcijas palielina iespējamību tikt sodītiem par piedalīšanos ceļu satiksmē bez OCTA. Administratīvais sods par šo pārkāpumu ir 60 lati.
Jāatgādina, ka tie transportlīdzekļu vadītāji, kas piedalās ceļu satiksmē bez OCTA, pakļauj sevi lielam finanšu riskam, jo izraisīta ceļu satiksmes negadījuma rezultātā visas no OCTA garantijas fonda izmaksātās atlīdzības cietušajiem vēlāk būs jāatmaksā no savas kabatas.
LTAB jau vēstīja, ka šī gada septembra vidū LTAB kā OCTA garantijas fonda administrētājs saņēma līdz šim Latvijas vēsturē lielāko atlīdzības prasību gandrīz 300 tūkstošu eiro apmērā par Latvijā reģistrēta un neapdrošināta transportlīdzekļa izraisītu negadījumu Īrijā 2006.gada septembrī, ko izraisīja 25 gadus vecs Preiļu rajona iedzīvotājs alkohola reibumā.


Pieaug OCTA e-polises pircēju skaits
Turpina pieaugt OCTA e-polises popularitāte un arī pieejamība. Šī gada 11 mēnešu laikā internetā tiešsaistes režīmā ir iegādātas vairāk nekā 143 tūkstoši OCTA polises, kas ir par 80% vairāk nekā 2009.gadā tādā pašā laika periodā. Tā ir pozitīva iezīme, kas liecina par transportlīdzekļu īpašnieku paradumu maiņu un aizvien lielāku uzticēšanos onlainā slēgtam līgumam. Jāatceras, ka, dodoties uz ārvalstīm, līdzīgi kā ar pasēm, arī OCTA gadījumā līdzi ir jābūt internetā iegādātās polises oriģinālam, ko izsniedz apdrošinātājs.


Nepastāv objektīvu priekšnosacījumu tālākam cenu samazinājumam
OCTA apdrošināšanas polises Latvijā sasniegušas zemāko cenu līmeni pēdējo gadu laikā. Pēc LTAB aplēsēm 2008.gadā viena apdrošināta diena autoīpašniekam izmaksāja vidēji 30 santīmu, 2009.gadā – vidēji 23 santīmus, bet šogad vidēji vairs tikai 14 santīmus.
Tai pat laikā OCTA nozarē vairs nepastāv objektīvu priekšnosacījumu tālākam OCTA cenu samazinājumam, jo apdrošinātāju izmaksas, tai skaitā remontdarbu, ārstēšanās, rehabilitācijas un darba samaksas, cietušajiem par zaudējumu atlīdzināšanu, vairs nekrītas un vērojams pat zināms šo izmaksu pieaugums.
 
Informāciju sniedza:
Juris Stengrevics
LTAB valdes priekšsēdētājs


Informāciju sagatavoja:
LTAB sabiedrisko attiecību konsultante
Inese Ozoliņa

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.