Biedrība „Savai skolai” desmit ģimenēm dāvina datorus

17.12.2010.

Ziemassvētkiem ir laiks, kad darīt labu un dāvāt prieku citiem, un tam apliecinājums ir arī Preiļu 1. pamatskolas vecāku biedrības “Savai skolai” sarūpētais pirmssvētku pārsteigums.


Neilgi pirms Ziemassvētkiem, 17. decembrī, vecāku biedrības valdes priekšsēdētājs Juris Erts un biedrības valdes locekle Maruta Plivda desmit ģimenēm, kuru bērni mācās Preiļu 1. pamatskolā, dāvināja biedrības sarūpētos datorus. Šie datori nonāks 17 pamatskolnieku mājās, kuriem tie jau ir vai arī drīzumā būs nepieciešami mācīšanās iespēju paplašināšanai un IT prasmju attīstīšanai. Datorus saņēma gan daudzbērnu ģimenes, gan ģimenes ar trūcīgiem materiālajiem apstākļiem, tās ir ģimenes, kurām pašām datoru iegāde sagādātu grūtības. Ģimenēm uzdāvinātos datorus biedrība saņēma dāvinājumā no “Latvijas Krājbankas”. Šie datori nav jauni, tomēr tie ir pārbaudīti un labā darba kārtība, tāpēc domājams tie lieti noderēs to jaunajiem īpašniekiem.


Preiļu 1. pamatskolas vecāku biedrībai „Savai skolai”, kuras valdē darbojas valdes priekšsēdētājs Juris Erts un valdes locekļi Maruta Plivda, Skaidra Mukāne, Sandis Šķēps un Irēna Kjarkuža, šis ir bijis darbīgs un panākumiem bagāts gads. Šogad biedrība LEADER programmas ietvaros veiksmīgi realizēja projektu „Bērnu lietderīga laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana”, kura ietvaros Preiļu 1. pamatskolā ir izveidota un iekārtota spēļu un atpūtas istaba, kurā gan Preiļu 1. pamatskolas, gan arī citu skolu bērni pedagogu uzraudzībā var saturīgi pavadīt brīvo laiku.


Biedrībai ir lielas ieceres arī uz nākošo gadu, tāpēc atliek novēlēt saglabāt apņēmību un darba sparu un iecerētā veiksmīgu īstenošanu!


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.