Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”

22.12.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011.gada ziemas periodā”, identifikācijas nr. PND 2010/23M, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas pretendentiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 49.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (PDF)
INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 7.janvārim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.


6. Kontaktpersona:
– Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, mob.tel.26432521,  e-pasts
janis.skutels@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.