Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011.un 2012.gados`

21.12.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011.un 2012.gados”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011. un 2012. gados”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2011.un 2012.gados”, identifikācijas nr. PND 2010/22M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem  (PDF)
Pielikums nr.1 – Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikums nr.2 – Pieteikums (DOC)
Pielikums nr.3 – Finanšu Piedāvājums (DOC)
Pielikums nr.4 – Līguma projekts (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 06.janvārim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.