„Nordic Partners Properties” industriālajos parkos 2010.gadā visvairāk platības iznomātas ražotājiem

21.12.2010.


Lielākais industriālo parku attīstītājs Latvijā „Nordic Partners Properties” 2010.gadā visvairāk platības iznomājis dažādu nozaru pašmāju un starptautiskiem ražotājiem – gandrīz 65% no kopējās iznomātās platības.


Kopumā šī gada 11 mēnešos iznomātas ražošanas, noliktavu un biroju telpas aptuveni 28 000 kv.m. platībā, kur 18 800 kv.m. iznomāti jauniem klientiem, bet 15 100 kv.m. esošajiem klientiem pēc līgumu pagarināšanas.


Kompānijai šis ir bijis nozīmīgs gads, jo tika veiktas strukturālas izmaiņas visā „Nordic Partners” grupā, izveidojot trīs meitas uzņēmumus, tostarp „Nordic Partners Properties” daudznozaru uzņēmumu grupu, kurā turpmāk atradīsies arī līdz šim lielākais industriālo parku attīstītājs Latvijā „NP Properties”.„Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja norāda, ka pateicoties vairāku grupas uzņēmumu stabiliem rādītājiem, kopumā kompānija gadu cer noslēgt ar pozitīviem rezultātiem, ko, protams, lielā mērā ietekmē industriālo parku telpu iznomāšanas rezultāti.


E.Moiseja: „Industriālo telpu segmentā cenas šogad ir sasniegušas zemāko līmeni, un turpmākam cenu pazeminājumam nav pamata. Tieši pretēji, ņemot vērā šī brīža tendences un prognozes, nākamgad industriālo platību segmentā sagaidāms cenu pieaugums 3-10% robežās.”Visvairāk iznomāts eksportējošiem ražotājiem. Nākamgad pieaugs interese no nišas ražotājiem.


Likumsakarīgi lielāko interesi par telpām šogad jutām no tiem ražotājiem, kuri pārstāv lielākās un eksportspējīgākās nozares un no ekonomiskās recesijas atguvušies visātrāk – metālapstrāde, mašīnbūve, kokrūpniecība, pārtikas industrija u.c. Nākamgad E.Moiseja prognozē, ka pieaugs interese no dažādiem „nišas produktu” ražotājiem.


Elita Moiseja: „Interesi par telpu nomu arvien biežāk izrāda mazi vai nelieli uzņēmumi, kuri ir izstrādājuši dažādus nišas produktus, kas jau veiksmīgi tiek realizēti eksporta tirgos, bet Latvijā – vēl nē. Šajā ziņā „Nordic Partners Properties” industriālie parki ir pierādījums tam, ka Latvijā ir inovatīvi un progresīvi uzņēmēji, kuri izprot pasaules tirgus tendences un pieprasījumu. Jāmin, ka nereti šādu projektu realizēšanai veiksmīgi piesaistīts arī ES finansējums, un tieši ar šādiem uzņēmumiem gan pērn, gan šogad „Nordic Partners Properties” noslēdzis lielākos sadarbības līgumus.”


Lielākās nomniekiem šogad iznomātās platības ir 3000 kv.m. „NP Jelgavas Biznesa Parkā” un 3000 kv.m. „NP Business Centre” (Rīgā, Šampētera ielā). Savukārt kopumā visvairāk platības šogad iznomātas „Nordic Industrial Park” ( Olainē, Rūpnīcu ielā) – aptuveni 9500 kv.m.


Kopumā šogad vislielāko īpatsvaru veidoja pieprasījums pēc ražošanas un noliktavas telpām ar vidējo iznomājamo platību 500 – 1000 kv.m. Tas vērtējams kā labs rādītājs salīdzinājumā ar situāciju pērn, kad visvairāk iznomātās telpas bija platībā no 150 līdz 500 kv.m.2010 – līdz šim nozīmīgākais gads industriālo parku nozarē Latvijā


Līdz šim industriālie parki Latvijā tika pieskaitīti kategorijai „Operācijas ar nekustamo īpašumu”. Pirmkārt, nekādā mērā neatbilst patiesajai situācijai un kardināli atšķiras no nozares būtības, mērķa un funkcijām. Otrkārt, šis definējums līdz šim ir bijis šķērslis gan attiecībā uz investoru piesaisti, gan ES fondu līdzfinansējuma piesaisti.


Elita Moiseja, „Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja: „Jau iepriekš esam pauduši gandarījumu, ka vairāk kā desmit gadu laikā šī ir pirmā valdība, kas pievērsusi uzmanību industriālajiem parkiem, viešot cerību, ka beidzot varētu tikt definēta industriālo parku nozare un izstrādāti vienoti tās kritēriji. Ņemot vērā ārvalstu praksi, tas būs nozīmīgs mehānisms ārvalstu investoru piesaistei. Cerams, ka valdības solījums un izrādītā apņēmība materializēsies jau tuvākajā laikā.”


Balstoties uz citu valstu un investoru pieredzi industriālo parku nozares attīstīšanā, „Nordic Partners Properties” jau izstrādājis iespējamos kritērijus industriālo parku nozares Latvijā definēšanai, ko jau tuvākajā laikā iesniegs izskatīšanai attiecīgajās valsts institūcijās.No „NP Properties” par „Nordic Partners Properties”


2010.gada martā tika veiktas strukturālas izmaiņas „Nordic Partners” grupā, izveidojot trīs meitas uzņēmumus, tostarp „Nordic Partners Properties” daudznozaru uzņēmumu grupu, kurā turpmāk atradīsies arī līdz šim lielākais industriālo parku attīstītājs Latvijā „NP Properties”.


Kopš 2000.gada, kad Latvijā tika izveidots pirmais industriālais parks, „NP Properties” ir attīstījis kopumā 22 dažāda profila uzņēmumus, kas turpmāk iekļauti vienotā uzņēmumu grupā „Nordic Partners Properties”. Līdz ar to Latvijā lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs „NP Properties” turpmāk darbosies ar zīmolu „Nordic Partners Properties”.


Papildus industriālo parku attīstīšanai, apsaimniekošanai un industriālo telpu nomai „Nordic Partners Properties” grupas uzņēmumi pārstāv tādas biznesa jomas kā komunālo sistēmu un industriālo teritoriju apsaimniekošana, telekomunikācijas un IT pakalpojumi, biznesa vadības un atbalsta konsultācijas, komunālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī alternatīvās enerģijas risinājumi.


Informāciju sniedza:
„Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja


Informāciju sagatavoja:
Signe Znotiņa


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.