Salas pamatskola Smelteros – kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos

21.12.2010.

Preiļu novada Salas pamatskola atrodas 17 km no novada centra Preiļiem un 12 km no pagasta pārvaldes Prīkuļos. Ceļi ir sliktā stāvoklī un autobusu maršruts uz pagasta un novada centriem iedzīvotājiem ir neizdevīgs un dārgs. Apdzīvotā vietā Smelteros dzīvo 40 ģimeņu ar bērniem, vidējā paaudze un pensionāri. Salas skola Smelteros ir vienīgā vieta, kur cilvēki atnāk uz svētkiem, uz koncertiem, atnāk atpūsties, sportot, satikties un komunicēt, pilnveidot sevi. Smelteros nav ne pasta, ne medpunkta, ne kultūras un atpūtas vietas. Palikusi tikai skola, bibliotēka un 2 veikali. Ja nav skolas, tad cilvēkiem nav izglītības, sociālās kontaktēšanās un atpūtas iespēju.


Salas pamatskola Smelteros un tuvākajā un tālākā apkārtnē ir vienīgais kultūras, izglītības un sociālā atbalsta centrs vietējiem bērniem, skolēniem, jauniešiem, vecākiem, vecvecākiem, visiem, kas ierodas uz ilgāku vai īsāku laiku pie saviem radiem un ģimenēm. Skola var palīdzēt piesaistīt pagastam gados jaunus iedzīvotājus, ar laiku gatavojot projektu pieteikumus dažādiem fondiem, attīstīties un piedāvāt pagasta iedzīvotājiem jaunas darba vietas, jaunas izglītības, kultūras un sociālo aktivitāšu iespējas. Un tas nākotnē veicinās pagasta iedzīvotāju skaita pieaugumu un ekonomisko attīstību. Bet lai to visu realizētu, nepieciešami līdzekļi. Ar Sorosa fonda- Latvija projekta īstenošanu, radās iespēja daudz ko no iepriekš minētā īstenot dzīvē.


Darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem un atbalsts viņu vecākiem Salas pamatskolā


Pirmsskola ir pats svarīgākais, atbildīgākais un satraucošākais bērna attīstības posms. Šajā vecumā bērni sāk iepazīt pasauli. Viss viņiem ir jauns un neredzēts, viss ir interesants un atklājumu pilns. Šajā dzīves posmā bērniem veidojas pirmās iemaņas, prasmes, zināšanas, parādās pirmie draugi un pieaugušie, uz kuriem var paļauties. Tāpēc ir svarīgi, lai šajā laikā bērnam apkārt būtu silta, mājīga vide, skaistas lietas un spēles, jauki rotaļu biedri un mīļi, saprotoši un iejūtīgi pieaugušie. Darbība projektā deva iespēju, bērniem no 1,5 gadu vecuma, būt kopā ar pirmsskolas speciālistiem, kuri bērnus aprūpē, izglīto, samīļo, tā izbrīvējot māmiņām brīvu laiku, lai varētu apmeklēt kvalifikācijas kursus, ārstus un citas valsts iestādes. Pateicoties projekta ieviešanai, palielinājies to bērnu skaits, kas no jaunāka vecuma apmeklē pirmsskolas grupu. Mūsu bērniem ir paveicies, jo Salas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina visu nepieciešamo bērna attīstībai un pieredzes pilnveidošanai.


Pateicoties Sorosa fonda- Latvija atbalstam, skolā ir iegādātas jaunas mēbeles- soli ēdamzālē, lai bērni varētu ērti, stabili sēdēt pie pusdienu galda, plaukti- mācību materiālu, spēļu, rotaļlietu un grāmatu novietošanai, kanapkas, kur bērni var spēlēties pāros, grupās, kā arī atpūsties ar spilventiņu un mīļmantiņu, zīmēt, vingrot, kā arī izmantojami dabā. Tas atbilst mazo bērnu vajadzībām. Mēbeles ir ērtas un drošas.


Ir ierīkota spēļu istaba, kurā ir iegādātas spēles, rotaļlietas un mūzikas instrumenti dažāda vecuma bērniem – gan pavisam maziņiem, gan piecgadniekiem un sešgadniekiem. Katrs bērns te var atrast nodarbošanos, kas atbilst viņa spējām, interesēm, vecumam.


Nav vārdos aprakstāms tas bērnu prieks un mirdzums acīs, kad šīs spēles un rotaļlietas tika atvestas! Arī bērnu vecāki to ir atzinīgi novērtējuši, izsakot ļoti pozitīvas atsauksmes. Un galvenā atziņa no vecāku puses ir tāda, ka, „Ja mans bērns ir laimīgs, tad arī mēs esam laimīgi”.
Pateicoties šim projektam, bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam var palikt pirmsskolā un saņemt savam vecumam, interesēm atbilstošu atbalstu attīstībai. Tas ir liels atbalsts vecākiem, jo, kamēr bērni atrodas nepilnās dienas nodarbībās, vecākiem ir iespējas apmeklēt kursus, izbraukt uz pilsētu un piedalīties citās aktivitātēs. Ieguvums ir arī tas, ka vecākiem rodas iespēja satikties, pārrunāt sasāpējušās problēmas, dalīties padomos, pieredzē un kopīgi rast risinājumu. Savukārt bērni, pavadot laiku šajās nodarbībās, gūst jaunu pieredzi un iemaņas. Bērni iemācās dzīvot kolektīvā, sadarboties ar saviem rotaļu biedriem, dalīties un rūpēties par citiem. Bērni apgūst arī pašapkalpošanās iemaņas. Redzot lielāko bērnu piemēru, mazie bērni kļūst patstāvīgāki, iemācās pareizi ēst, paši mēģina apģērbties, ievērot personisko higiēnu. Bērni mācās cits no cita, iegūst draugus, kļūst atvērtāki, atsaucīgāki un drošāki. Te bērniem ir iespēja atrasties tīrā, sakoptā un mājīgā vidē, rotaļāties aizraujošajā rotaļlaukumā. Var doties pastaigās, vērot un izbaudīt dabas krāšņumu, vākt dažādus dabas materiālus, kurus pēc tam var izmantot nodarbībās, veidojot brīnumjaukus darbiņus. Te bērni izjūt skolotāju un skolotāja palīga rūpes par viņiem. Četri bērni, vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, paliek katru dienu, bet vēl 6 bērni pirmsskolas grupiņu apmeklē pēc nepieciešamības 2 dienas nedēļā, no plkst. 800 līdz 1600.
Skolā tiek piedāvāts plašs metodisko līdzekļu klāsts, spēles un rotaļlietas, kas jau agrā bērnībā palīdz atklāt bērnu talantus un laicīgi sniegt atbalstu to izkopšanā. Nodarbības apmeklē arī mazāktautību bērni- krievi, romi, līdz ar to jau pirmsskolas vecumā bērni iepazīst svešvalodas, tradīcijas, citu mentalitāti.


Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana vietējās kopienas iedzīvotājiem


SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros mūsu skola strādā pie bloka „Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana vietējās kopienas iedzīvotājiem”. Šajā jomā mēs esam plašākai sabiedrībai, dažādām paaudzēm organizējuši pasākumus:
Mārtiņdienas tirgus Smelteru ciematā- atraktīvs un ekonomiski lietderīgs pasākums gan vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, gan skolēniem. Tirdziņā varēja iegādāties gan amatnieku darinājumus- koka izstrādājumus- ķeblīšus, karotes, kastītes, medaļas, putnu būrīši, drāšu grozus, prievītes, jostas, cimdus, zeķes, šalles; piemājas un zemnieku saimniecībās izaudzēto produkciju- ābolus, zirņus, pupas, smiltsērkšķu ogas, medu, dārzeņus. Varēja iegādāties arī meža un dārza veltes- svaigus un konservētus. Vietējo saimnieču darinājumus- sieru, ceptu maizi, kūpinātu gaļu, pīrāgus, veistekni. Uz vietas cepa aitas gaļas Šašliku, kuru nosponsorēja z/s „Dižozoli” saimnieks. Pretī ēkai, kur notika gadatirgus, kurināja milzīgu ugunskuru, pie kura spēlēja mūzika, gāja rotaļās un dziedāja uz nebēdu. Pasākumu saturīgāku, interesantāku veidoja pasākuma Saimeniece ar Bērniem, Gaili, Čigānieti, Muzikantu, maskās (kaķis, pele, suns, vilks, vista, ezis) tērptiem Mārtiņdienas Bērniem. Mārtiņdienas tirgus tika kupli apmeklēts. Tajā aktīvi iesaistījās visi klātesošie.


Radošās darbnīcas- kā pareizi pielietot kokmateriālus, ko un kā veidot. Mūsu skolas absolvents amatnieks A.Brics, lielāko savas dzīves daļu ir pavadījis ar koku, pie koka un ar koku rokās. Vadot koka darbnīcas gan bērniem, gan arī bērnu tēviem bija daudz kā jauna un interesanta, ko redzēt, dzirdēt un iemācīties par koka sugām, kur to labāk pielietot, kā atšķirt kokmateriālus, kā noteikt materiāla vecumu, tā kvalitāti. Krīzes laikos, kad visi dabīgā koka izstrādājumi ir dārgi, vērtīgi ir prast tos pagatavot pašiem no mājās esošiem dēļiem, malkas pagalītēm, nokaltušām ābelēm, izsalušam plūmēm, ķiršiem- labi noder gan ķeblīši, gan kastītes, virtuves piederumi, gan vārtiņi un durtiņas, un putnu būrīši. Jaunizveidotais nožogojumus no klūgām, ietves no apaļiem koka ripiņu bluķīšiem, ir liels ekonomisks un arī pašapziņu ceļošs iemesls. Ne visiem bērniem pirmais darbiņš izdevās bez kļūdām, bet tas neatņēma darba prieku. Bērni mēģināja atkal, un liels bija prieks, kad darbs tika augsti novērtēts. Vēl lielāks gandarījums par to, ka rezultāts sasniegts izmantojot vienkāršus darba instrumentus. Koka darbnīcu ietvaros, tika izveidots tējas namiņam priedīšu (apaļbaļķīšu, kas bija domātas malkai) griestu pārklājums 18m2 platībā.
Tējas namiņa izbūve- koka darbnīcu ietvaros pie skolas saimniecības ēkas pretī futbola laukumam atradās telpa, 18m2 platībā, kurai bija tikai sienas un jumts. Pēc projekta vadītājas ieteikuma tika uzlikta dēļu grīda, ko nosponsorēja (gan darbu, gan materiālus) vietējie zemnieki. Ilgi domājot tika rasts risinājums- no malkas, kura domāta skolas apkurei, tika izraudzītas vienāda diametra purvā augušas priedītes, nomizotas ar cirvīti un noklāti griesti, kuri ļoti labi iederas interjerā, un piemēroti zāļu tēju un ārstniecisko augu žāvēšanai, jo labi vēdinās. Tējas namiņu izmanto nometņu laikā, starplaikos starp futbola un volejbola spēlēm, arī citu sacensību laikā. Tas noder svinot vārda un dzimšanas dienas, un vienkārši atpūšoties, malkot tēju brīvā dabā. Arī lietus laikā interesentiem patīk uzturēties tējas aromātu pasaulē. Tējas namiņā bērniem rāda kā pareizi sasiet, žāvēt tējas, pirts slotiņas (izmantojot dažādu augu un koku sugas, lapas, sēklas, augļus, košumkrūmus), kā arī stāsta par pirts slotiņu ārstniecisko nozīmi, var iepazīties ar apkopotu, pašu izdotu brošūru „Pirts slotiņas” ārstniecisko nozīmi cilvēka veselībā. Tējas maisiņu pagatavošanā no linu auduma un kokvilnas mežģīnēm, tika iesaistītas 9 baltās skolēnu vecmāmiņas. Paldies viņām!


3 dienu daudzbērnu ģimeņu nometne bērniem kopā ar vecākiem- Smelteros Salas skolā notika pirmo reizi. 3 dienu nometnē mazākais dalībnieks bija 4 mēneši, vecākajam dalībniekam 86 gadi. Nometnē satikās daudzas ģimenes nepiespiestā atmosfērā, kas piedalījās spēlēs- Ufo rullis, sapin un atpin, atrakcijās- modes skate, frizūru daudzveidība, nakts diskotēkā. Vecāku un bērnu piedalīšanās kopējos pasākumos saliedēja ģimenes, kas dzīvo tālākos Latvijas nostūros, daudz uzzinājām citu ģimeņu hobijiem, tradīcijām, bērnu interesēm, par pilsētas un lauku bērnu sadzīves atšķirībām un kopīgo. Saturīgo un lietderīgo laika pavadīšanu vecāki izjuta, ka tiešām tā ir atpūta trīs dienu garumā, un redzēt savus bērnus iesaistoties visās piedāvātajās aktivitātēs. Ikdienā viņi to neredz, jo ir aizņemti savās piemājas saimniecībās. Tā izpaudās arī paaudžu vienotība vecmāmiņa- māmiņa- meita. Veidojās pozitīva saskarsme, kolektīvisms un vienotība, māka rīkoties nestandarta situācijās, mazākais palīdz lielākajam. Nometnes dalībnieku intervijas, aptaujas liecina par to, ka visi vienprātīgi atbalsts tādu nometni organizēt katru gadu, ko mēs arī darīsim, piesaistot sponsorus, rakstot projektus.


Datorkursi pieaugušajiem- kursu laikā zemnieki, uzņēmēji apguva pamatprasmes strādājot ar datoru, interneta pakalpojumu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstīšanā, ieguva pamatprasmes elektroniskai rēķinu apmaksai. Datorkursu apmeklētāju skaits pārsniedza plānoto, kursus turpināsim arī beidzoties projekta darbības laikam. Tā bija lieliska iespēja, satikties, komunicēt un dalīties pieredzē kursu dalībniekiem. Īpaši liels prieks par vecmāmiņām, kuras ar lielu atbildības sajūtu un degsmi metās iekšā virtuālajā pasaulē, lai labāk saprastos ar saviem mazbērniem.


Piparkūku mājiņu cepšana – savu māku, radošo izdomu un oriģinalitāti mācīja 4 skolēnu vecmāmiņa. Visus cepšanas un būvēšanas noslēpumus, kā arī ar kļūdu nepieļaušanas un labošanas knifiem vecmāmiņa dāsni dalījās ar cepšanas un dekorēšanas interesentiem. Toties gala rezultāti pārsteidza visus, kas tika ne tikai pie piparkūku degustācijas, bet arī lasīja par to laikrakstos „Novadnieks” un „Vietējā avīze”. Viena mājiņa ceļoja arī uz Ulbroku uz Sorosa fonda- Latvija semināru.


Garīgās mūzikas un dziedāšanas izkopšana- Pie skolas izveidots Smelteru lūgšanu nams, kurš ir ļoti apmeklēts dažādām paaudzēm. Salas skolas dziedošie bērni dzied sv.Mises laikā, mūziku spēlē skolas mūzikas skolotājs, kurš sagatavo skolēnus arī svecīšu vakariem ne tikai sava novada kapsētās, bet arī citur (Līvānu, Riebiņu, Vārkavas). Kā arī izvadot pēdējā gaitā aktīvus pašdarbniekus, ne tikai sava novada ļaudis, skolas bērni dzied garīga satura dziesmas. Lūgšanu namā sākumskolas skolēni ar ticības mācības skolotāju apgūst kristīgās mācības pamatus, kas bērnus ļoti ieinteresē, jo prāvests A.Bernāns ar savām zināšanām, enerģiju, atvērtību, labestību ir liela personība skolēniem, ģimenēm, visiem, kas viņu pazīst.


Saunas pagasta iedzīvotāju- jubilāru apsveikšana 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 gadu jubilejās- Ar skolas iniciatīvu ir iedibināta jauna tradīcija- jubilāru apsveikšana pusapaļās un apaļās jubilejās ar pašgatavotiem apsveikumiem un nelielu izbraukuma koncertu, veltītu attiecīgajā gadalaikā dzimušajiem jubilāriem.


Folkloras ansamblis „Bindari” – Dibināts pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados. Bet tā kā no pašvaldības, kultūras iestādēm nekāds finansējums netika nodrošināts vadītājam, mēģinājumi dažreiz notika pēc pašu dziedātāju iniciatīvas, jo gribējās sanākt kopā, uzdziedāt, iepriecināt gan savējos, gan kaimiņus, gan apkārtējo sabiedrību. Uz mēģinājumiem vadītājs ar savu mašīnu veda dziedātājas. Svarīga arī bija šīs apkārtnes raksturīgo dziesmu saglabāšana. Liels prieks, ka Rozā koris izvēlējās savā repertuārā no Gribustu sādžas teicējas Annas Romanovskas dziesmu „Jau rudins atnoce”, kura pārtapa par „Pušķu laikiem”. Pateicoties Sorosa fonda –Latvija aktivitātēm, ansamblis ir atsācis aktīvu darbību, paplašinājies sastāvs, iegādāti mūzikas instrumenti un ar tiem arī spēlē koncertos, dodot dziesmām skanīgumu, savdabību, ritmu. Iegādāts audums, no kura sašūti tautu tērpi, kas ansamblim dod vizuālo tēlu un dziedātājām ceļ pašapziņu. Ansamblis ir uzstājies Mārtiņdienā, Ziemassvētkos Lieldienās, Māmiņu dienā, Zelta kāzu vārtos, sveicot jubilejās u.c.


Vokālais ansamblis „Maganeņas” tika nodibināts pateicoties projektam un jau dziedātgribošo jauno māmiņu vēlmēm kopā sanākšanai un sava dziedošā talanta prasmju pielietošanai, sniedzot koncertus pasākumos, jubilejās, rādot paraugu bērniem, ģimenēm, draugiem, kaimiņiem, ka arī neskatoties uz laika trūkumu, aizņemtību atrod laiku mēģinājumiem, kopā būšanai. Dažas ansambļa dalībnieces kautrējās nākt uz mēģinājumiem, bet pēc pārrunām un pirmās atnākšanas reizes uz mēģinājumu, tā arī palika un turpina skaisti dziedāt un priecēt apkārtējos.


Ekskursijas bērniem kopā ar vecākiem. Pirms Lieldienām tika organizēta ekskursijas uz atpūtas kompleksu Lido un Latviešu biedrības namu, kur bērni kopā ar vecākiem apskatīja Lido kompleksu, Lieldienu noformējumu, Lieldienu izstādes, Lieldienu rotaļas, dziesmas. Daudzi bija pirmo reizi, par ko bija lielā sajūsmā. Latviešu biedrības namā notika labdarības koncerts, kuru noskatījās ģimenes kopā un bija iespēja būt un redzēt Latviešu biedrības nama telpas un interjeru, par ko visi bija stāvā sajūsmā. 


Basketbola laukuma ierīkošana- tā kā skolā nav sporta zāles, āra basketbola laukuma ierīkošana dos iespēju skolēniem un apkārtējiem iedzīvotājiem sportiski un veselīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī attīstīt sportisko talantu. Tas pulcēs jauniešus, arī „pieturas bērnus”, veselas ģimenes. Labos laika apstākļos varēs rīkot zaļumballes un citus pasākumus, jo plānojam blakus izveidot arī skatītāju vietas- laukums ir ļoti skaistā zaļā zonā.


Visinteresantākais un visinovatīvākais aspekts Salas pamatskolas projektā
Āra kamīna izbūve- vienreizēja ar to, ka atrodas skolas apstādījumos- spireju ielenkumā, laukumā pretī sākumskolai, kur ir labi piebraukt. Labi arī tas, ka vietiņa ir brīnišķīga, jo atpūtnieki lietus, vēja, sniega laikā, var redzēt un baudīt kamīna burvību sākumskolas abos plašajos foajē, kur kamīns ir labi redzams ne tikai tad, kad kuras, bet arī labi papildina, padara krāšņāku, pievilcīgāku skolas vidi. Kamīns ir vienreizējs arī pēc arhitektoniskās izbūves. Interesants ar to, ka gatavots gan no ķieģeļiem, gan no pašu vāktajiem un šķeltajiem akmeņiem. Vienreizējs ar to, ka akmeņus uz vietas šķēla paši meistari bez iepriekšējas akmeņu šķelšanas pieredzes. Kamīns veido vienotu ansambli ar blakus esošo sākumskolas ēku. Tas domāts atpūtai gan skolēniem, jauniešiem, gan dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Šis āra kamīns ir pirmais tuvākā un tālākā apkaimē Saunas pagastā, pat Preiļu novadā. Kamīnu skatīties, idejas smelties jau brauc cilvēkiem no Saunas pagasta, gan tālākām vietām, kā arī tie, kas vēlas pie mājām veidot kamīnu. Interese ir milzīga gan par materiāliem, gan izmaksām, arī par projekta autoru un mūrnieku.


Skola ir daudzfunkcionāls resursu centrs saturīga laika pavadīšanai, jo pagasta centrs un tautas nams atrodas Priekuļos, 12km attālumā no mūsu skolas, Preiļu novada kultūras nams 20km. Aizbraukt uz pasākumiem grūtības sagādā tiem iedzīvotājiem, kuriem nav personīgā transporta. Pagasta transports ne vienmēr ir pieejams. Salas pamatskola ir vienīgā vieta, izņemot Smelteru lūgšanu namu un bibliotēku, kur var sanākt un pavadīt saturīgi brīvo laiku Smelteru apkārtnes iedzīvotājiem. Skola pilda kultūras nama funkcijas, jo rīko interesantus, aizraujošus, saturīgus pasākumus , tie bija valodu diena, dziedošo ģimeņu vakari, Lāčplēša dienas pasākums, kurā uzstājas tikai skolas zēni un jaunieši, jauno zemnieku tematiskais vakars, pasākums „No vecmāmiņas pūralādes”, pasaku un mīklu pēcpusdiena ģimenēm ar bērniem līdz skolas vecumam, Sveču diena- ar sveču liešanu, dekorēšanu, izstādes izveidošanu un sveču krāsu nozīmes izzināšanu, trešajās Lieldienās pasākums vecmāmiņām, vectētiņiem. Pirms Lieldienu gavēņa- „Ģimeņu atpūtas vakars zivs zvaigznājā”. Izdevušās bija koka amatnieku darbu izstādes, rokdarbu izstādes- izpārdošanas. Pēc projekta īstenošanas paveras plašākas iespējas brīvā laika saturīgai pavadīšanai- tējas namiņš, āra kamīns, basketbola laukums, veļas mazgājamā telpa, maznodrošinātiem, kuriem nav iespēju uzstādīt veļas mazgājamo mašīnu. Jaunā virtuves plīts uzlaboja darba apstākļus, tā ir ekonomiska, plašāks pielietojums kulinārijas brīnumu gatavošanā.


Skolā nav medmāsas, arī tuvākais medpunkts no skolas ir 12 km – skolā ir iegādāts asinsspiediena mērītājs. Ir skolotājs, kas spēj sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Cilvēki no tuvākās apkārtnes jebkurā laikā, skolēni, pedagogi, darbinieki, kā arī skolas pasākumu, radošo darbnīcu, aktivitāšu laikā, nepieciešamība gadījumā var izmantot asinsspiediena mērītāju, lai noteiktu savu spiedienu, pulsa biežumu. 


Laba sadarbība ir izveidojusies ar Pieniņu Romas katoļu draudzes prāvestu Aigaru Bernānu, kurš piedalās vecāku sapulcēs, uzstājas par tēmām par savstarpējām attiecībām ģimenē, par lūgšanu nozīmi cilvēka dzīvē, par spēju saskatīt labo cilvēkos un sabiedrībā. Vecvecāku pasākumos prāvests dzied tautasdziesmas, kā arī estrādes dziesmas, paņemot otrās balss partiju. Viņš spēlē kokli un dzied solo, ar ko cilvēkos izraisa kopā būšanas prieku. Jubilejās, par godu jubilāram notur svēto Misi. Interesanti stāsta un rāda video un foto par ceļojumiem un iespaidiem pie Sibīrijas latviešiem.


Uz skolu ar prieku nāk ne tikai vietējie iedzīvotāji, jo tās apkārtne ir ļoti sakopta, tīra, daudz puķu, košumkrūmu, stādījumu, akmens veidojumu, koka noformējumu. Pati skola ir izremontēta, gaumīgi iekārtoti mācību kabineti, skolas aktu zālē atrodas kamīns.


Uz skolas pasākumiem vienmēr nāk vietējie iedzīvotāji, jo te ir interesanti pasākumi, koncerti, ciemiņi, tiek laipni uzņemti.


Skola ir kultūras centrs vietējiem iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas atbrauc ciemos, jauniešiem, kas studē. Skolā ir iespēja uzstāties arī amatieru teātriem, profesionāliem mūzikas kolektīviem, deju kolektīviem. Notiek arī dažādām iedzīvotāju grupām semināri, tikšanās, lekcijas un nodarbības, jubileju svinēšanas.


Daudzi kāzinieki brauc skolas teritorijā ieturēt maltīti, nofotografēties, pastaigāt pa skolas skaisto, sakopto, plašo (2,7 ha) teritoriju.


Skola uzņem pieredzes apmaiņā ciemiņus no Valmieras, Cēsīm, Rīgas, Līvāniem, Rēzeknes un citām skolām, Latgales mazpulku vadītājus.


Pateicoties Sorosa fonda-Latvija īstenotajam projektam mūsu mazajā lauku skolā, tika dota lieliska iespēja visām iedzīvotāju grupām piedalīties un gūt sev jaunas zināšanas, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, baudīt kultūras pieskārienus lauku sirdīm, iespēja palīdzēt cilvēkiem risināt sociālās problēmas, radoši izpausties. Ceram arī uz tālāku sadarbību! Paldies projekta konsultantiem par interesantajiem semināriem, par labvēlīgo attieksmi, par centieniem palīdzēt!


Ar cieņu Projekta vadītāja
Valentīna Liniņa


 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2010.