Daugavas Vanagu organizācija palīdz ģimenei no Preiļiem

20.12.2010.

Ar Preiļu novada Sociālā dienesta starpniecību kāda ģimene no Preiļiem saņēmusi materiālo atbalstu no Daugavas Vanagu centrālās valdes pārstāvniecības Latvijā, kura bija lūgusi informāciju par Sociālā dienesta redzeslokā esošu trūcīgu, labvēlīgu latviešu daudzbērnu ģimeni – divi vecāki audzina 5 un vairāk bērnus vai viens vecāks audzina 3 un vairāk bērnus.


Lai arī Sociālā dienesta redzeslokā ir daudz trūcīgo ģimeņu, tādu, kura atbilstu visiem organizācijas noteiktajiem kritērijiem, atrast nebija viegli. Tomēr arī mūsu novadā ir ģimenes, kurās vairākus bērnus audzina tikai viens no vecākiem un kuru materiālie apstākļi ir trūcīgi. Tā Sociālais dienests rekomendēja materiāli atbalstīt kādu ģimeni no Preiļiem, kur rūpes par 3 bērniem uzņēmusies vienīgi māte. Turklāt šī ģimene šobrīd ir nonākusi ļoti smagos apstākļos. Stāsts par ģimeni uzrunāja Daugavas Vanagu organizācijas pārstāvjus, un viņi jau ir saņēmuši palīdzību, par kuru bija neizsakāmi priecīgi – tā esot bijusi kā Ziemassvētku dāvana.


Daugavas Vanagu fonds dibināts Anglijā 1947. gadā, Latvijā šī organizācija atrodas kopš 1991. gada. Materiālā palīdzība tiek sniegta no līdzekļiem, ko ziedojuši Daugavas Vanagu organizācijas biedri ārzemēs.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 20.12.2010.