Papildina zināšanas darbā ar atkarīgajiem

17.12.2010.

Lai padziļinātu speciālistu zināšanas par atkarības problēmu bio-psiho-sociālajiem aspektiem, veicinātu izpratni par atkarības problēmu skarto cilvēku personību, saskarsmes specifiku ar vielu lietotājiem un viņu tuviniekiem atveseļošanās motivācijas veidošanas procesā, Preiļu novada Sociālais dienests organizēja semināru „Atkarības problēmu psiholoģiskie aspekti”, kurš notika 17. decembrī Preiļos. Tajā piedalījās 26 speciālisti no Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Viļānu, Dagdas un Krāslavas novadiem, kuri ikdienā saskaras ar atkarības problēmu risināšanu. Semināru vadīja psihoterapeite Aija Lukstraupe, kura ikdienā strādā Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas Centrā un Individuālās konsultēšanas privātpraksē un kuras specializācija ir tieši individuālais un grupu darbs ar alkohola, narkotiku, azartspēļu atkarīgiem pacientiem un darbs atbalsta grupās ar atkarības pacientu tuviniekiem. Par praktisko darbu Minesotas programmā stāstīja psiholoģe Žanna Grundāne.


Semināra gaitā, teorētisko materiālu saistot ar praktiskajiem piemēriem, tika aplūkotas tādas tēmas kā atkarības slimības attīstības etapi un ārstēšanas iespējas, atkarības slimības skartu cilvēku personības raksturojums, atkarības slimības pazīmes un izpausmes saskarsmē, saskarsmes specifika atveseļošanās motivācijas veidošanas procesā, kā arī tika sniegts ieskats par līdzatkarību kā slimīgu psihisku stāvokli.


Semināra noslēgumā dalībniekiem ar lektorēm bija iespēja pārrunāt dažādus gadījumus no praktiskā darba, meklējot optimālākos problēmas risinājumus, kā arī dalīties pieredzē par savā pašvaldībā esošajām aktualitātēm sociālajā jomā.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.