Sadarbībā ar Preiļu novada Invalīdu biedrību veiksmīgi tiek īstenotas aktivitātes jauniešiem ar īpašām vajadzībām Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centrā

20.12.2010.

Jautājums par to, kā nodrošināt jauniešu ar īpašām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā un to, kā atbalstīt šo jauniešu vecākus, iespēju robežās nodrošinot viņu atvašu pieskatīšanu un nodarbināšanu, bijis aktuāls jau kopš Sociālā dienesta izveides pirmsākumiem.
 
Laikā, kamēr jauniešiem bija iespēja apmeklēt Rudzātu speciālās internātpatskolas filiāli Preiļos, kas savu mājvietu bija radusi Sociālā dienesta telpās, vismaz laika periodā no septembra līdz maijam problēma bija atrisināta, bet tā aktualizējās vasaras mēnešos. Līdz šim Sociālais dienests jauniešiem ar īpašām vajadzībām augustā nodrošināja vasaras radošās nodarbības, piedāvājot ne tikai viņu pieskatīšanu laikā, kamēr vecāki ir darba gaitās, bet arī dažādas radošas aktivitātes. Tomēr kopš šī gada septembra, sakarā ar skolas absolvēšanu, šo problēmu nācās risināt plašākā mērogā, jo radošās nodarbības viena mēneša garumā situāciju nemainītu.
 
Sakarā ar ierobežotajiem finansu resursiem, kas ir būtiski, algojot darbiniekus, kā labākais šī brīža risinājums tika izskatīta iespēja sadarboties ar Preiļu novada Invalīdu biedrību, kura, iesaistot bezdarbniekus – invalīdus aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, nodrošināja Dienas centru ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem, lai ik dienu vecākiem būtu iespēja nogādāt drošā vidē savas atvases. Tā kā darba ar jauniešiem ir daudz (ratiņkrēslā esošajam jaunietim uzraudzība un palīdzība nepieciešama gandrīz pastāvīgi, kas nozīmē, ka viens cilvēks visu uzmanību velta vienai personai), lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu, NVA realizētā projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros ir rasta iespēja iesaistīt bezdarbnieku darba praktizēšanas pasākumā – šajā gadījumā darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
 
Tā kopš rudens mēnešiem ar jauniešiem nodarbojas Vadims Maksimovs, Natālija Čelnova un Nataļja Kuhto. Vadimam darbs ar jauniešiem nav svešs – vasaras nodarbības viņš ir vadījis jau kopš 2005. gada. Arī Nataļja savulaik apguvusi invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” organizēto mācību kursu darbā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām.
 
Laikā, kopš jaunieši apmeklē Dienas centru, notikušas dažādas aktivitātes, pielāgojoties katra interesēm. Vienam saistoša un attīstoša liekas puzles likšana, citam – matemātikas uzdevumu risināšana. Vēl kādam interesē datora lietošana, dažādi mehānismi. Visiem kopīga gan ir vēlme būt starp cilvēkiem, būt pieņemtiem un saprastiem.
 
Uzturēšanās centrā ir bez maksas, vienīgi vecāku pienākums ir segt ēdināšanas izdevumus Ls 1.40 apmērā dienā par pusdienām un launagu, jo jaunieši centrā uzturas no astoņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā.
 
Tomēr subsidētās darba vietas un, tā saucamā, stipendiātu programma ir īslaicīgs pasākums, tāpēc turpmāk, visticamāk, būs jāmeklē ilglaicīgs minētās problēmas risinājums.
 
Paldies Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājai Inārai Prudānei par atbalstu un sadarbību!
 
Šobrīd jauniešu domas un darbi saistās ar Ziemassvētku eglītes rotāšanu, ko sarūpējuši Sociālā dienesta darbinieki, bet ikdienā visus priecē jauniešu radītie visdažādākie darbi – kompozīcijas no papīra salvetēm, plastilīna gleznas, gleznojumi uz zīda, kuri tapuši pieaugušo – viņu „skolotāju” pavadībā.


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.