Preiļu novada dome pārdod nekustamo īpašumu-dzīvokli Preiļos, Daugavpils ielā 42-10

19.01.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu-dzīvokli Preiļos, Daugavpils ielā 42-10, kadastra Nr.76019002701, platība 24,9m2, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa.


Izsoles sākuma cena Ls900,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls20.00. Nodrošinājuma nauda Ls90,00.


Izsole notiks 2011.gada 19.janvārī plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos(1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.000 līdz 16.00 līdz 2011.gada 19.janvāra plkst.12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328


 

Pēdējās izmaiņas: 19.01.2011.