Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) 10 gadu jubilejas konference

26.11.2010.

Šī gada 26. novembrī 10 novada sabiedrisko organizāciju pārstāves devās uz Latvijas Lauku sieviešu apvienības (LLSA) 10 gadu jubilejas konferenci „Sieviete – dvēsele un atbalsts laukos. Šī bija pēdējo gadu viskuplāk apmeklētā Latvijas Lauku sieviešu konference. Zemkopības Ministrijas lielajā zālē pulcējās sievietes no visiem Latvijas novadiem. Svētku dalībnieces varēja atpazīt pēc krāšņajiem novadu tautastērpiem, kā arī daudzkrāsainajiem apģērbu akcentiem: dzeltenā krāsa tērpos dominēja vidzemniecēm, sarkanā – kurzemniecēm, zaļā zemgalietēm. Latgalietes bija saposušās, izmantojot zilos toņus apģērbā.


Biedrība „Preiļu NVO centrs” Latvijas Lauku sieviešu apvienības partneris ir kopš šīs organizācijas dibināšanas. Laika gaitā ir izveidojusies cieša sadarbība ar LLSA ilggadējo vadītāju, brīnišķīgu sirdscilvēku Rasmu Freimani un turpinās arī šodien, aptverot visas Preiļu NVO centra dalīborganizācijas.


Latvijas lauku sieviešu apvienība savos desmit pastāvēšanas gados īstenojusi daudz un dažādus projektus, sākot ar mikrokredītiem, NATO samitam adītajiem cimdiem un beidzot ar vērienīgiem, valstiski svarīgiem projektiem, aktīvi iesaistoties arī lēmumu pieņemšanā Saeimā, ministrijās un vietējo pašvaldību darba grupās.


LLSA svētkos sveica zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Eiropas Parlamenta deputātes Sandra Kalniete un Inese Vaidere, rakstniece Māra Svīre, kā arī citi sadarbības organizāciju pārstāvji.


Rasma Freimane, atskatoties uz desmit gados paveikto, pateicās saviem sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Pateicības raksti un jau vairākus gadus apvienībā iedibinātais Puķu ordenis tika pasniegts aktīvākajām biedrības dalībniecēm un lauku klubu vadītājām. Puķu ordeni saņēma arī biedrības „Neaizmirstules” vadītāja Inta Reča un biedrības „Sīļukalna Gundegas” valdes locekle Anita Upeniece. Mūsu novada pārstāves atveda LLSA sveicienus arī Preiļu novada pašvaldības vadītājam Aldim Adamovičam, kurš saņēma Atzinības rakstu „Par sapratni un sniegto atbalstu novada sabiedrisko organizāciju darbībai”.


Konferenci ar saviem priekšnesumiem kuplināja pašdarbnieki, vislielākās ovācijas izpelnījās Ērika Gruzniņa uzstāšanās „Mīli mani, mazliet mīli…” Dziesmas laikā Rasmu Freimani uz deju lūdza nedaudzie pasākuma galantākie vīrieši, arī Jānis Dūklavs.


Pasākuma noslēgumā tika izrādīti dažādu novadu tautas tērpi, kā arī Rēzeknes novada individuālā uzņēmuma „Inetas radošā darbnīca” darinātie oriģinālie apģērbi, kas skatītājos izsauca neviltotu sajūsmu.


Konferences starplaikos varēja apskatīt novadu rokdarbnieču izstādes, kas pārsteidza ar savu izdomu un neatkārtojamību, varēja  pagaršot un iegādāties mājupvešanai garšīgu maizīti, pīrāgus un sieru. Kā vienmēr, pircēju netrūka arī aglonietes Vijas Ancānes piedāvātajai produkcijai.


Ciemos braucot neiztikt bez ciema kukuļa. Līdzi vedām ne tikai pašceptos gardumus tējas galdam, bet arī SIA „Arka Preiļi” izgatavoto 4 kg smago torti, ko rotāja burts S un  kura, saliekot kopā ar pārējo novadu cepēju darinājumiem, veidoja Latvijas lauku sieviešu apvienības logo.
Mājup braucām apmierinātas un ideju pilnas tālākam darbam. Par braucienu sakām paldies Preiļu novada domei un tās atbildīgajiem darbiniekiem, šoferim Robertam Určam. Par skaisto un garšīgo torti paldies personīgi Irēnai Veigulei.


Janīna Beča,
Biedrības „Preiļu NVO centrs” valdes priekšsēdētāja


 

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2010.