Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde uz to) iepirkuma `Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“

14.12.2010.

Preiļu novada dome paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotais jautājums un atbilde uz to) iepirkuma `Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei `Pasaciņa“ Instrukcijā pretendentiem


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi iepirkuma „Gaļas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa””, ident.nr. PND 2010/20M, (turpmāk tekstā –iepirkums) Instrukcijas pretendentiem pielikuma nr.1 – Tehniskās specifikācijas 2.punktā un pielikumā Nr.2. Finanšu piedāvājums
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta prasībām, saskaņā ar iepirkuma, ident.nr. PND 2010/20M, Instrukcijas pretendentiem 1.4.4.1. un 5.5. apakšpunktiem,  Komisija nolēma:


1. Veikt precizējumus iepirkuma, id.nr. PND 2010/20M, Instrukcijas pretendentiem:
1.1. pielikuma nr.1 – Tehniskā specifikācija 2.punktā Tehniskā specifikācija iepirkuma produktu iegādei:Nr.


p./k.


Produkts


Mērvienība


Aptuvenais daudzums uz 12 mēn. gadu


Produktu aptuvenais daudzums


uz 24 mēnešiem


Produkta


vienas vienības cena LVL


bez PVN21%


1.


Cūkgaļa


kg


3 300 kg


6 600 kg


 


2.


Desa (doktora, dabīgā apvalkā, extra)


kg


300 kg


600 kg


 


3.


Sardeles (cūkgaļas dabīgā apvalkā)


kg


400 kg


800 kg


 


3.


Vistas gaļa (šķiņķīši bez muguriņām


kg


400 kg


800 kg


 


 


 


 


 


 


 


1.2. pielikumā Nr.3. Finanšu piedāvājums (tabulā):
Papildus Komisija informē:


Nr.


p./


k.


Produkts


Mēr


vienī-


ba


Aptuvenais daudzums uz 24 mēnešiem


Vienas vienības


cena LVL


bez


PVN21%


Līguma produktu


summa LVL


bez PVN


 


PVN


21 % LVL


Līguma produktu


summa


ar PVN 21%


LVL


1.


Cūkgaļa


kg


6 600 kg


 


 


 


 


2.


Desa (doktora, dabīgā apvalkā, extra),


kg


600 kg


 


 


 


 


3.


Sardeles (cūkgaļas,


dabīgā apvalkā)


 


kg


 


800 kg


 


 


 


 


4.


Vistas gaļa (šķiņķīši bez muguriņām)


kg


800 kg


 


 


 


 


 


 


 


Pavisam kopā:


 


 


 


Saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, tai skaitā 1.4.4.1.apakšpunktu,
Iepirkumu komisija lūdz ieinteresētos piegādātājus iepirkuma Instrukcijas pretendentiem pielikuma nr.1 – Tehniskās specifikācijas un pielikuma Nr.2. Finanšu piedāvājums precizējumus ievērtēt savā piedāvājumā: saskaņā ar šiem precizējumiem.


Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr.65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv
– Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.65321503, 26062805


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2010.