LDDK aicinās Solvitu Āboltiņu ļaut iesniegt LDDK priekšlikumus valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem

10.12.2010.

Šodien LDDK vadība tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, lai runātu par Saeimas sadarbības iespējām ar organizēto pilsonisko sabiedrību.


Ņemot vērā, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ir pieņēmusi lēmumu neļaut sabiedriskajām organizācijām iesniegt priekšlikumus par valsts budžeta konsolidācijas pasākumiem Saeimai, un atzinīgi vērtējot Saeimas priekšsēdētājas atvērtību konsultācijām ar sociālajiem partneriem un citām nevalstiskajām organizācijām, LDDK aicinās Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu rast iespēju iesniegt LDDK priekšlikumus 2011. gada valsts budžeta 2. lasījumam.


Ar tādu pašu lūgumu LDDK vēršas pie Saeimas frakciju un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas deputātiem.


Latvija, kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti un 2004.gadā parakstot Eiropas Kopienas līgumu (patlaban Lisabonas līguma ietvaros), apņēmās nodrošināt konsultācijas sociālā dialoga ietvaros visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. LDDK kā sociālajam partnerim no darba devēju puses ir likumā noteiktas tiesības un pienākumi, kas paredz ne tikai iespēju saņemt informāciju par tiesību aktiem no publiskā sektora, bet arī pienākumu obligāti sniegt viedokli par plānotajām izmaiņām un lēmumiem normatīvajos aktos (skat. Darba devēju organizāciju un to apvienību likumu). Līdzīgas saistības par konsultācijām ar sociālajiem partneriem ir uzņēmusies arī LR Saeima, 1993. gadā ratificējot atbilstošas ANO Starptautiskās konvencijas. Tādēļ LDDK sniedz savus priekšlikumus valsts budžeta kvalitatīvai izstrādei.


LDDK cer, ka ar konsultācijām tiks saprasts nevis formāls LDDK viedokļa uzklausīšanas process, kā tas ir noticis Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē, bet konsultāciju procesā tiks gūti kompromisi atbilstoši Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas interesēm.


Par LDDK
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija Latvijā uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK ir sociālā dialoga partneris valdībai un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, veido dialogu ar valsts un pašvaldību institūcijām, apvieno vairāk nekā 58 nozaru, profesionālās un reģionālās uzņēmēju biedrības un darba devēju organizācijas, kā arī vadošos uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem, – kopumā vairāk nekā 5000 darba devējus. LDDK biedri nodarbina vairāk nekā 37% nodarbinātos visā Latvijā.
 
LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE), Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās. LDDK ir pārstāvēta Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un padomēs, un trijās ES aģentūrās.  


Kontaktinformācija:
Agnese Alksne
LDDK Korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte
Mob.tel.: 29443666, e-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.