Gribustu ģimene piedalās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā pie Valsts prezidenta

14.12.2010.

6. decembrī Preiļu novada Saunas pagasta iedzīvotāju Ilgas un Viļa Gribustu ģimene kā viena no divdesmit četrām Latvijas ģimenēm piedalījās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā Rīgas pilī pie Valsts prezidenta Valda Zatlera un prezidenta kundzes Lilitas Zatleres.


Pie viesmīlīgās un kuplās Gribustu ģimenes Saunas pagasta Smelteros pabiju, kad vēl Ilgai, Vilim un bērniem iespaidi par viesošanos pie Valsts prezidenta bija pavisam svaigi.


Visi ģimenē atzina, ka tikšanās ar Valsts prezidentu un viņa kundzi ir bijis ļoti spilgts pasākums, par kuru viņi ir ļoti gandarīti. Atmiņā palikusi iepazīšanās ar Rīgas pili, sasveicināšanās un fotografēšanās ar Valsts prezidentu, svinīgais pasākums visām ģimenēm kopā un, protams, svētku pīrāgi un lielā torte, ko dalīja pats Valsts prezidents ar kundzi.


Katra ģimene saņēma apsveikumu un simbolisku dāvanu – lielu eglītes rotājumu ar Valsts prezidenta un viņa kundzes vārdu un uzvārdu. Kā jau pienākas, par katru dāvanu bija jālasa dzejolis vai jādzied kāda dziesmiņa, un Gribusti skandināja Ziemassvētku dzejoļus. Pasākuma noslēgumā bija lielās Ziemassvētku egles iedegšana un bērnu dziedātās dziesmas.


Par to, ka uz Ziemassvētku pasākumu pie Valsts prezidenta tika izvirzīta Gribustu ģimene, nebija šaubu, jo tā ir stipra ar savu darba tikumu un tradīcijām. Par to liecina arī spēcīgais mājai dotais nosaukums – „Ozoli”. Bet savstarpējo mīlestību, izpalīdzīgumu un sapratni starp bērniem un vecākiem te varēja sajust, tikko pārkāpjot mājas slieksni.


Ģimenē aug seši bērni. Vecākās meitas Līga un Santa mācās Preiļu Valsts ģimnāzijā, bet mazākie – Juris, Ilze, Anna un Guntars, vēl turpat Salas pamatskolā. Ar ģimeni kopā dzīvo arī Viļa Gribusta māte, kura palīdz mazbērniem, kad vecāki ir aizņemti ikdienas darbos.
Vilis Gribusts nodibinājis savu uzņēmumu – SIA „Agro Zvaigznītes” lauksaimniecības tehnikas tirdzniecībai, kopīgi izveidota arī piemājas saimniecība „Jaunjurāni”, ģimene apsaimnieko ap piecdesmit hektāru zemes, kopj mājlopus. 


Mājas saimniece Ilga Gribuste izrādījās laba stāstītāja, smaidīga, ar labestību un sirds siltumu piepildīta sieviete. Vilis Gribusts bija aizņemts ar darbiem, bet tomēr atrada laiku piedalīties sarunā un ar neizsīkstošu optimismu un pozitīvismu stāstīja par savu ģimeni.


Vilis Gribusts parasti kārto sava uzņēmuma lietas un bieži ir darījumos ārpus mājām. Ilgai ir pienākums būt par grāmatvedi vīra uzņēmumā, jāpaspēj sakopt lopiņus, kuru ir pietiekoši daudz – sešpadsmit galvas, jāpalaiž uz skolu mazākie bērni, jāsakopj, jāsakurina māja, jāgādā par garšīgu maltīti un jāpaveic vēl daudzi citi ikdienišķi darbi. Mājas saimniece teica, ka paspēt var, saspringtākās ir tās dienas, kad bērnus jāpaspēj aizvest uz mūzikas skolu Preiļos. Tāpēc ģimenē jau ir izstrādāts nerakstīts dienas režīms. No rīta kopā ar bērniem ir rīta kafija, tad darbs kūtī un pēc stundas – ap desmitiem – otrās brokastis. Šajā laikā pieaugušie var pārrunāt daudzas lietas, kuras jāizdara un jāsaplāno. Tad turpinās kārtējie dienas darbi, jo kā mājas labajam gariņam Ilgai jāparūpējas arī par ikviena labsajūtu ģimenē.


Tomēr, neskatoties uz aizņemtību, Ilgai un Vilim atliek laiks arī vaļaspriekiem. Viņiem abiem ļoti patīk teātris, ir apmeklētas daudzas teātra izrādēs tepat Preiļos un kaimiņu pagastos, ir pabūts arī tālāk – Valmieras teātrī. Kad kādā no preses izdevumiem tiek izlasīta informācija par teātra izrādi, tad noteikti jāizbrīvē laiks un jābrauc skatīties, jo tā ir sirdslieta abiem. Sapratu, ka teātra mīlestība nav tikai izrāžu skatīšanās. Šonedēļ sāksies mēģinājumi prāvesta Aigara Bernāna ierosinātajam Ziemassvētku uzvedumam, kurā arī Ilgai ir iedalīta loma. Visa ģimenē arī dzied, parasti savam priekam. Ilga atzina, ka vēl ļoti gribētos, lai bērniem tiktu mācītas sarīkojumu dejas, kaut vai stājas izkopšanai. Būtu labi arī pašiem apgūt kādu dejas soli. Ja deju nodarbības būtu Preiļos, tad Gribustu pāris noteikti piedalītos.


Labu raksturojumu par ģimeni saņēmu arī no Saunas pagasta pārvaldes speciālistiem. Gribusti tiek raksturoti kā draudzīgi un izpalīdzīgi, jo bērniem tiek audzināta atbildība par katru darbu, ko viņi veic. Ikdienā tiek attīstīti bērnu talanti un radošās spējas. Vecākā meita Līga skaisti lasa dzeju, parasti piedalās arī daiļlasīšanas konkursos. Ilze mācās spēlēt akordeonu, bet Anna ir izvēlējusies apgūt vijoles spēli Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.


Vecākus interesē bērnu sekmes, tāpēc pēc iespējas viņi cenšas būt gan pasākumos skolā, gan kopā ar bērniem braukt ekskursijās. Ģimene ir ticīga, bērni piedalās arī baznīcas svētkos.


Preiļu novadā ir daudzas ģimenes, kuras ir pelnījušas iespēju piedalīties Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumā, bet šoreiz prieks bija Gribustu ģimeni, kura ir viena no tām, kas ar savu darbīgumu un pozitīvo skatījumu nākotnē to bija pelnījusi.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2010.