Dome piešķirs līdzfinansējumu mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem

14.12.2010.

30. novembra Preiļu novada domes sēdē ar balsu vairākumu tika apstiprināts Preiļu Biznesa inkubatora izstrādātais „Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums 2011.gadam”.


Konkursa mērķis ir sniegt domes atbalstu MVK projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību  produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, kā arī dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.


Šā mērķa īstenošanai dome piešķirs līdzfinansējumu MVK projektiem, kas paredz:
 nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
 tādu projektu attīstību, kas piesaista tūristus no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
 esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
  līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
 infrastruktūras uzlabošanu.


Līdzfinansējumu nepiešķirs projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, finanšu darījumiem.


Projektu pieteikumus izvērtēs domes izveidota Ekspertu komisija. Pamatojoties uz Ekspertu komisijas priekšlikumiem, lēmumu par domes līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems domes deputāti.


Pieļaujamā domes līdzfinansējuma intensitāte vienas komercsabiedrības vienam projektam – līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta.


Vienas komercsabiedrības vienam projektam maksimāli pieļaujamais Domes līdzfinansējuma apmērs – Ls 3000. Viena komercsabiedrība konkursa kārtībā varēs saņemt domes līdzfinansējumu vienam projektam vienā izsludinātajā konkursā.


Jautājumu par konkursam atvēlētā finansējuma lielumu skatīs pie 2011.gada budžeta.


Ineta Liepniece,
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2010.