Lauksaimnieki līdz gada beigām saņems lielāko daļu 2010.gada platībmaksājumu

09.12.2010.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa


Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027070, fakss 67027070
zm@zm.gov.lv, www.zm.gov.lv


Līdz gada beigām lauksaimnieki vēl saņems 39 miljonus latu platībmaksājumu. Pavisam 2010.gadā lauksaimniekiem platībmaksājumos paredzēts izmaksāt gandrīz 99 miljonus latu, no kuriem līdz šim izmaksāti 60 miljoni latu.


Valdība vakar apstiprinājusi arī ZM pieprasīto finansējumu 10 miljonu latu apjomā no budžeta programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas paredzēti mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) un Agrovides pasākumu atbalstam.


Atbalsta saņēmējiem jārēķinās, ka pēc 2011.gada 1.janvāra finanšu plūsma ievērojami samazināsies, jo nākamā gada sākumā tiks izmaksāta atlikusī nelielā daļa maksājumu – agrovides maksājumi, vienotā platības maksājuma (VPM) gala norēķins un atlikusī valsts atbalsta summa kā pārejošie maksājumi. Savukārt, līdz šā gada beigām, Lauku atbalsta dienestam (LAD) pārskatot vēl neizmaksāto VPM avansu, papildu valsts tiešos maksājumus, īpašo atbalstu par pienu un atbalstu mazāk labvēlīgajiem apvidiem, lauksaimnieku kontos nonāks ievērojamas summas, jo lielākā daļa šo atbalsta maksājumu tiks izmaksāti 90 – 100 % apjomā.


Tālab gada beigās VPM būs izmaksāts 47 % apjomā, īpašais atbalsts par pienu – 83% apjomā, bet atdalīto PVTM izmaksas par laukaugu platībām, lopbarības platībām un nokautiem un eksportētiem liellopiem sasniegs 90 %. Savukārt atdalīto PVTM izmaksas par platībām un pienu sasniegs 99%, izmaksas MLA atbalstam – 70 %. Papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par aitu mātēm būs izmaksāti 100% apjomā. Tāpat tiks uzsākts arī maksājums par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību.


Atlikusī summa par Agrovidi un VPM gala norēķinu tiks izmaksāta līdz 2011. gada 30. jūnijam.
Maksājumus pārskaita tikai tiem lauksaimniekiem, kuriem pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude un kuru iesniegumos nav konstatētas kļūdas.


_______________________________


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2010.