Salas pamatskola atskatās uz projekta „Salas pamatskola – kultūras, sabiedrības un izdzīvošanas centrs krīzes laikos” ietvaros paveikto

25.11.2010.

Šī gada 25. novembrī Salas pamatskolā notika atskaites pasākums projektam „Salas pamatskola – kultūras, sabiedrības un izdzīvošanas centrs krīzes laikos”. Šis projekts tika īstenots Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Salas pamatskola bija vien no 53 Latvijas un vienīgā no Preiļu novada lauku skolām, kuras projekts izturēja lielo konkursu un tika atbalstīts. Projektu iniciēja un vadīja Salas pamatskolas direktore Valentīna Liniņa.


Projekta noslēguma pasākums pulcēja gan sadarbības partnerus, gan projekta atbalstītājus, gan aktivitāšu dalībniekus. Vienā no skolas klasēm interesenti varēja apskatīt Adventa vainagus, koka krēsliņus, soliņus un koka karotes, kas tapuši projekta ietvaros notikušajās radošajās darbnīcās. Šo izstādi papildināja skolas absolventa un vienas radošās darbnīcas vadītāja Andra Brica 160 koka karotes, kas darinātas no 40 dažādām koku sugām.


Noslēguma koncertā ar priekšnesumiem uzstājās skolas audzēkņi un pedagoģi. Tika gan dziedāts, gan skaitīti dzejoļi, gan dejots, gan spēlēti uzvedumi. Koncerta noslēgumā uzstājās folkloras ansamblis „Bindari”, kurš savu darbību atsāka tieši pateicoties šim projektam. Projekta ietvaros tika izveidots arī vokālais ansamblis „Maganeņas”, bet šoreiz, dalībnieču slimības dēļ, tā uzstāšanās izpalika. Pasākuma ietvaros skolas absolventiem Dainim Skutelim un Rihardam Vilcānam un skolotājai Valentīnai Madalānei, par skolas vārda popularizēšanu un atpazīstamības veicināšanu, tika piešķirts tituls „Salas pamatskolas patriots”. Ieskatam projekta aktivitātēs visu pasākuma laiku tika demonstrēti fotoattēli.


Pasākuma noslēgumā projekta vadītāja, Salas pamatskolas direktore V. Liniņa pateicās sadarbības partneriem, atbalstītājiem, projekta aktivitāšu vadītājiem un dalībniekiem. V. Liniņa: „Vislielākais paldies cilvēkiem, kuri neskatoties ne uz aizņemtību, ne laika apstākļiem, ne dažkārt tik lielajiem attālumiem, aktīvi un ar aizrautību iesaistījās nodarbībās.” Arī pasākuma viesi atzinīgi novērtēja projekta ietvaros paveikto un projekta īstenotājiem tika novēlēta izturība, darboties spars un daudzas radošas idejas aizsāktā turpināšanai. Pasākumā piedalījās arī Sorosa fonda – Latvija konsultants Valdis Kudiņš, kurš klātesošos informēja, ka iespējams Sorosa fonda – Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” tiks turpināta, jo tai esot sagatavots turpinājums, tomēr viss būšot atkarīgs no Sorosa fonda Ņujorkā lēmuma. V. Kudiņš norādīja, ka liela nozīme aizsāktā turpināšanā ir arī pašvaldības atbalstam, tomēr pats svarīgākais šīs iniciatīvas ieguvums ir tas, ka iedzīvotājiem ir dota iespēja nākt kopā ar savām idejām un pieredzi un darboties.


Projekts „Salas pamatskola – kultūras, sabiedrības un izdzīvošanas centrs krīzes laikos” norisinājās no 2009. gada 6. novembra līdz šī gada 30. novembrim. Projekta ietvaros tika pilnveidots un attīstīts pedagoģiskais darbs: izveidota pirmsskolas grupiņa bērniem no 1,5 gadu vecuma, veicināts darbs ar talantīgiem bērniem, attīstīts darbs ar internāta bērniem, aizsākta pieaugušo izglītība. Projekta ietvaros notika dažādas radošās darbnīcas, kursi, apmācības, tika organizētas nometnes, ekskursijas, pasākumi, kuros iesaistījās un darbojās gan skolas skolēni, gan apkārtnes iedzīvotāji. Pateicoties projektam darbību atsāka folkloras ansamblis „Bindari” un tika izveidots vokālais ansamblis „Maganeņas”. Projekta ietvaros izveidota veļas istaba, spēļu laukums, putnu rezidence, tējas namiņš, āra kamīns, renovētas koka darbnīcas. Pateicoties šim projektam gan aktivitāšu dalībniekiem, gan arī to vadītāji ieguva jaunas zināšanas, pieredzi, iemaņas un attīstīja savus talantus, bet pati Salas pamatskola kļuva par vietējo kultūras un sabiedrības centru, kas palīdz cilvēkiem izdzīvot krīzes laikos. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.