Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII `Pasaciņa“

08.12.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII «Pasaciņa»”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Uzaicinājums piedalīties iepirkumā “Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII `Pasaciņa`”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2.Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām.


3. Iepirkuma priekšmets – „Pārtikas produktu iepirkums Preiļu novada domes PPII « Pasaciņa »”, identifikācijas nr. PND 2010/21M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


4. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Nolikumu un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMA PROCEDŪRAI (DOC)
F I N A N Š U   P I E D Ā V Ā J U M S (DOC)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gad 20.decembra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


7. Kontaktpersonas:
– Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, e-pasts: inga.vilcane@ preili.lv.:
– Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr.65321503, 26062805, e-pasts:
preilupirmsk@pvg.edu.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.