Projekta `Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā` realizācija

08.12.2010.


Līdz 2010. gada 31. decembrim turpinās projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” realizācija. Projekta ietvaros turpinās nepieciešamo iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana. Iekārtu un aprīkojuma iegāde notiek, izmantojot mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu, kas nodrošina ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācija apriti starp izglītības iegādi un preču piegādātāju. 2010. gada 10. septembrī Preiļu 2. vidusskola saņēma lielāko daļu no projektā paredzētā aprīkojuma par kopējo summu – Ls 41 898,73. Par pārējā aprīkojuma piegādi jau ir noslēgti līgumi, saskaņā ar kuriem pakāpeniski tiks piegādātas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums. Līguma kopējā summa sastāda Ls 17 332,02.


Projekta vadītāja
Sanita Meļko
65322766
Sanita.melko@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.