Krievijas pārstāvji iepazīstas ar Latvijas veiksmīgo pieredzi OCTA sistēmas izveidē

08.12.2010.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB) viesojās Krievijas Apdrošinātāju Savienības prezidents P.Bunins un Krievijas Mūsdienu attīstības institūta valdes priekšsēdētāja vietnieks D.Milovancevs, lai iepazītos ar Latvijas veiksmīgo pieredzi transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) informācijas sistēmas izveidē un pilnveidošanā.
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Krievijas pārstāvjus visvairāk interesēja Latvijas pieredze OCTA informācijas sistēmas vienotās datubāzes izveidē. Pateicoties Latvijas apdrošinātāju ieguldījumam OCTA IT sistēmas attīstībā, Latvija šajā jomā viennozīmīgi tiek minēta kā pozitīvs piemērs citiem. Mūsu iegūtā pieredze OCTA informācijas sistēmas un e-polises ieviešanā un sadarbības veidošanā ar CSDD un Valsts Policiju varētu kļūt arī par vērtīgu palīgu transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošanā Krievijā.”


Tikšanās laikā LTAB pārstāvji iepazīstināja viesus no Krievijas ar centralizētās OCTA informācijas sistēmas izveides vēsturi, e-polises darbības principiem un ieviešanas gaitu, kā arī ar sadarbības principiem ar Valsts policiju apdrošināšanas esamības pārbaudē.


Latvijas OCTA sistēma ir viena no attīstītākajām Eiropā, jo nodrošina informācijas apmaiņu tiešsaistes (on-line) režīmā ne vien starp apdrošinātājiem un LTAB, bet arī ar valsts nozīmes reģistriem (CSDD, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru, IeM Informācijas centru, Valsts Policiju), tādejādi nodrošinot OCTA sistēmas darbībai nepieciešamās informācijas operatīvu pieejamību.


Krievija Zaļās kartes sistēmā tikai no 2009.gada
Krievija par Zaļās kartes dalībvalsti kļuva tikai 2009.gadā. No tā brīža Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties transportlīdzekļu obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (Zaļo karti), kas ir derīga arī Krievijā, tepat pie Latvijas apdrošinātājiem.
Mūsu iedzīvotājiem jāatceras, iekļūstot negadījumā Krievijā, par kura izraisīšanu viņi nav atbildīgi, zaudējumu atlīdzības prasības ir jākārto turpat, saskaņā ar Krievijas normatīvajiem aktiem. Jāmin, ka par ceļu satiksmes negadījumu, kas noticis Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveicē, Andorā un Horvātijā, Latvijas iedzīvotāji zaudējumu atlīdzību saņemšanas jautājumus var kārtot Latvijā.
Zaļās kartes sistēma ir starptautiska ceļu satiksmes negadījumos cietušo zaudējumu atlīdzināšanas sistēma, kas šobrīd darbojas 45 valstīs. Latvija ir šīs sistēmas dalībvalsts no 1998.gada.


Informāciju sniedza:
Juris Stengrevics
LTAB valdes priekšsēdētājs


Informāciju sagatavoja:
LTAB sabiedrisko attiecību konsultante
Inese Ozoliņa
T: 67358923, 29336923,
inese@repute.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.