Pensionāru atpūtas pasākums Pelēču pagastā

26.11.2010.

26. novembrī Pelēču Kultūras namā kārtējo reizi pulcējās Preiļu novada pensionāri. Atpūtas pasākumā „Kopā jautrāk” visiem līdzi bija labs noskaņojums un vēlme atkal tikties kopā, pārrunāt jaunumus un arī domāt par jaunu projektu rakstīšanu un līdzekļu piesaisti dažādām aktivitātēm.


Pasākumu atklāja Pelēču kultūras nama vadītājas Maijas Brices liriskais prozas lasījums, novēlot visiem senioriem gaismu sirdīs un labu prātu, sagaidot Ziemassvētkus. Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne un Maija Brice iededza sveces – gaismas un siltuma simbolu.


Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, apliecinot, ka pensionāri ir vieni no aktīvākajiem novadā un novēlot turpmāk vēl ciešāku sadarbību starp visiem novada pagastiem. Ar sveicieniem Pelēču puses ļaudīm nāca Aizkalnes un Saunas pagastu un Preiļu pilsētas senioru pārstāvji.


Pasākuma gaitā Iveta Stašulāne pateicās aktīvākajām pensionārēm pagastā – Natālijai Rubinei, Stanislavai Jurkjānei, Rozai Veigulei un Annai Rubinei. Paldies no pārvaldes vadītājas izskanēja arī senioru palīgiem – Kristīnei Karčevskai, Ainai Rubinei, Marijai Zīmelei un Elvīrai Spūlei.


Atraktīvās pagasta pensionāres Natālija Rubine, Stanislava Jurkjāne un Roza Veigule bija iejutušās humoristiska pašu sacerēta skeča personāžu lomās, bet kā apsveikums visiem klātesošajiem izskanēja Pelēču pagasta bērnu, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu – Ilgmāra Rubina, Mārtiņa Šņepsta un Anastasijas Jevstignejevas muzikālie priekšnesumi. Ar deju mūziku pasākumā visus priecēja Oskars Trubiņš.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2010.