Realizēs projektu LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”

03.12.2010.Šī gada novembrī Preiļu novada dome ir uzsākusi realizēt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured by animals”. Projektā piedalās 12 partneri no Latvijas un 4 partneri no Lietuvas. Novembrī tika parakstīts projekta partnerības līgumu ar vadošo partneri – Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas biroju.Projekta partnerības līguma parakstīšana, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs (trešais no labās puses)


Projekta virs mērķis ir stiprināt 16 Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru.


Projekta ietvaros Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centrā tiks veikts remonts divām telpām, kurās turpmāk bērniem tiks sniegta sociālā rehabilitācija. Kvalitatīvas sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai tiks iegādātas arī nepieciešamās mēbeles. Vairākiem bērniem no sociālā riska ģimenēm 2011.gada vasarā būs iespēja piedalīties starptautiskajās nometnes Riebiņos un Ignalinā, kuru ietvaros tiks organizētas divas dzīvnieku terapijas (suņi, zirgi, truši u.c.).. Nometnē varēs piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 11.gadiem un no 12 līdz 16.gadiem. Projekta ietvaros tiks organizēti arī dažādi praktiskie semināri vecākiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un ģimenes ārstiem.


Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 14 mēneši no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim.


Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 7 164,48 Ls, no kuriem 6089,81 Ls (85%) tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), bet 1074,67 Ls ir pašvaldības un valsts līdzfinansējums.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.