15. decembrī LIKTA sadarbībā ar Microsoft Latvia aicina uz semināru `E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai`!

15.12.2010.

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un Latvija@Pasaule mācību centriem šī gada nogalē organizē reģionālo semināru „E-prasmes nodarbinātībai un attīstībai”.


Digitālā prasme ir viena no Eiropas Savienības noteiktajām  astoņām indivīda pamatprasmēm, kas ir būtiskas zināšanās balstītā sabiedrībā. Digitālo līdzekļu un mediju lietošanas prasme ir svarīga  ne tikai nodarbinātības vajadzībām, bet arī mācībām, radošai darbībai.


Kā uzsvērts Eiropas Komisijas „Digitālā programma Eiropai”, ir svarīgi paplašināt un popoularizēt IKT praktiķu un e-uzņēmējdarbības prasmes, t. i., digitālās prasmes, kas nepieciešamas inovācijai un izaugsmei.


Latvija@Pasaule iniciatīvas ietvaros digitālajās prasmēs ir apmācīts jau vairāk kā 61 000 iedzīvotāju – dažādās nozarēs nodarbinātie, bezdarbnieki, darba meklētāji. Lai labāk piemērotos ikviena indivīda apmācību vajadzībām, ir izveidota virkne modulāru apmācību, speciālas mācību programmas uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī dažādi tiešsaistes rīki.


Seminārā tiks diskutēts par IKT prasmju nozīmi nodarbinātībai un pašnodarbinātības attīstībai, tiks prezentēti IKT prasmju novērtēšanas rīki un IKT prasmju sertificēšanas un IKT prasmju apmācības programmas, kā arī būs iespējams iepazīties ar centru pieredzi IKT apmācībās un nodarbinātības iniciatīvām reģionos.


Preiļos semināru organizē biedrība „Preiļu NVO centrs”. Seminārs notiks 2010. gada 15. decembrī no 11.00 līdz 16.00 Preiļu novada kultūras centrā Raiņa bulvārī 28. Pieteikšanās pa tālruni 28340855 vai e-pastu preilinvo@inbox.lv līdz 10. decembrim.


LIKTA aicina uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldību pārstāvjus, Nodarbinātības valsts aģentūru un citu organizāciju, kas strādā ar nodarbinātības, mūžizglītības un sociālā atbalsta jautājumiem pārstāvjus piedalīties reģionālajos semināros.


_______________________________________________________________
Par LIKTA. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā (LITTA) un aptver visu Latvijas IKT nozari − elektroniku, datoru aparatūru un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķis ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. Plašāka informācija par asociāciju: www.likta.lv.


Par Microsoft Unlimited Potential
Microsoft Unlimited Potential – Sabiedrības tehnoloģiju prasmju attīstības programma ir globāla sabiedriska mācību programma, kuras mērķis ir likvidēt digitālās nevienlīdzības plaisu sabiedrībā un veicināt katra indivīda iespējas darba tirgū, uzlabojot prasmes darbā ar tehnoloģijām. Programmas ietvaros Microsoft atbalsta. 


DIENAS KĀRTĪBA


10.30-11.00 Reģistrācija, rīta kafija
11.00-11.20 Semināra atklāšana
           /Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs/
           /biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece/
11.20-11.40 E-prasmju apguves un novērtēšanas rīki / Latvija@Pasaule mācību centra direktore Zane Pīzele/ 
11.40-12.15 ECDL sertificēšanas iespējas un testēšana. Drošība internetā.
        /Preiļu novada Informāciju tehnoloģiju centra vadītājs – Juris Erts/
12.15-12.35 E-iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem
/Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Elektroniskās pārvaldes departaments elektronisko pakalpojumu plānošanas nodaļas vecākā konsultante Liene Strazdiņa/
12.35-13.00 Iespēju karte
/Latvijas bērnu forums brīvprātīgā koordinatore Dace Paegle/
13.00-13.45 Pusdienas
13.45-14.00 Informācijas tehnoloģiju pielietošana Nodarbinātības Valsts aģentūras darbā
     /NVA Preiļu filiāles vadītāja – Leontīna Saleniece/
14.00-14.30 E-iespējas Latvijas publiskajās bibliotēkās
        /Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Sigita Brice/
14.30-15.00 “Daugavpils universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts – e-iespējas”
    /Daugavpils Universitāte, Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts – Irīna Gorkina/
15.00-15.25 Finanses internetā – Swedbank internetbanka privātpersonām un uzņēmējiem
/A/S „Swedbank” Preiļu filiāles vadītāja – Iveta Stare/
15.25-15.45 Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra pieredze
      /Jēkabpils tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra direktore Judīte         Grugule/
15.45-16.00 Semināra noslēgums
        /biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece/


Pieteikšanās semināram par tālruni 28340855 vai e-pastu: preilinvo@inbox.lv līdz 10. decembrim.


 

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2010.