Liepu ielas 9. mājas iedzīvotāji nodibina biedrību

24.11.2010.

24. novembrī Liepu ielas 9 mājas dzīvokļu īpašnieki pulcējās uz kopsapulci, lai pārrunātu un lemtu vairākus jautājumus, kas ir aktuāli mājas apsaimniekošanā ne tikai šobrīd, bet jau ilgāku laiku. No 60 dzīvokļu īpašniekiem sapulcē piedalījās 32 dalībnieki.


Uz sarunu ar mājas iedzīvotājiem bija uzaicināts SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks. Sapulci atklāja un informāciju klātesošajiem sniedza Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, kurš ir arī dzīvokļa īpašnieks mājā Liepu ielā 9. No 60 dzīvokļiem mājā 59 ir privatizēti, bet viens pieder pašvaldībai, tāpēc domes izpilddirektors sapulcē piedalījās arī kā domes pilnvarotā persona.


Vladimirs Ivanovs iepazīstināja sapulces dalībniekus ar esošo situāciju mājas apsaimniekošanā šobrīd. Tāpat kā vairākumam māju Preiļu pilsētā, arī Liepu ielas 9. mājai ir noslēgti līgumi par mājas apsaimniekošanu ar SIA „Preiļu saimnieks”. Uzņēmums veic mājas uzturēšanu un sniedz arī komunālos pakalpojumus. Apsaimniekošanas maksa mājai noteikta 27 santīmi, no kuriem 5 santīmi nonāk uzkrājuma fondā. Mājai jau pirms dažiem gadiem nomainīti balkoni, pērn saliktas arī jaunas ieejas durvis mājā. Kaut gan apsaimniekošanas uzkrājuma nauda jau ir lietota, uz šī gada 31. oktobri mājai ir izveidojies 7392 lati liels uzkrājums, bet ir arī mājas iedzīvotāju parāds apsaimniekotājam. Tas sastāda 872 latus.


Jānis Mūrnieks informēja mājas iedzīvotājus par veiktajiem apsaimniekošanas darbiem mājā, uzsverot, ka viņu māja ir viena no sakoptākajām un labāk apsaimniekotajām mājām, tā nav nekad bijusi atstāta pabērna lomā. Mājas iedzīvotāji, protams, paši izvēlēsies mājas apsaimniekošanas formu un apsaimniekotāju, bet šobrīd pilsētā, kā pastāstīja Jānis Mūrnieks, ir apsekotas visas daudzdzīvokļu mājas un SIA „Preiļu saimnieks” ir sastādījusi plānu, kādi darbi katrā mājā jāveic 2011. gadā. Tie ir sabiedrības speciālistu priekšlikumi, kas tiks izvērtēti kopā ar mājas biedrību valdēm vai māju vecākajiem, ja mājas paliks pie tā paša apsaimniekotāja – SIA „Preiļu saimnieks”.


Šobrīd neviens darbs daudzdzīvokļu mājā netiek veikts bez saskaņošanas ar mājas iedzīvotājiem, un arī uzkrājumā esošā nauda līdz ar to tiek novirzīta tikai tiem darbiem, kurus ir akceptējuši katras mājas dzīvokļu īpašnieki. Arī Liepu ielas 9. mājas iedzīvotājiem ir ierosinājumi mājas uzlabošanai. Daži no tiem izskanēja arī kopsapulcē. Viena no problēmām, kas neattiecas uz mājas apsaimniekošanu, bet ir ļoti aktuāla, ir automašīnu stāvvietas paplašināšana pretī mājai. Šis jautājums ir pašvaldības kompetencē, kā risināšanai nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.


Daži iedzīvotāji izteica savas aizdomas par mājas kopējo slikto tehnisko stāvokli, un Vladimirs Ivanovs paskaidroja, ka 2007. gadā projekta ietvaros mājai ir veikts energoaudits, kurā norādīts, ka mājas tehniskais stāvokli ir apmierinošs, un mājas konstruktīvie elementi ir labā stāvoklī. Lai atsevišķi veiktu mājas pamatu konstrukcijas stiprības pārbaudi, jāveic apsekošana, bet tam nepieciešams piesaistīt speciālistu, jo neviens no pašvaldībā esošajiem tehniskajiem darbiniekiem to nevar profesionāli izvērtēt.


Vladimirs Ivanovs norādīja arī pašu mājas iedzīvotāju atbildību kanalizācijas sistēmas uzturēšanā kārtībā. Mājā bieži tiek uzlikti aicinājumi nemest kanalizācijā atkritumus, bet tas ne vienmēr tiek ievērots. 


Kopsapulces otrais svarīgākais jautājums bija turpmākās mājas apsaimniekošanas formas izvēle. Tā kā mājas iedzīvotāji ir nolēmuši mājas siltināšanai piesaistīt šobrīd vēl pieejamos Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, jau iepriekš tika runāts par biedrības izveidošanu. Vladimirs Ivanovs informēja mājas iedzīvotājus, ka mājas renovācijas darbiem no struktūrfondiem var piesaistīt finansējumu 50% no veikto darbu izmaksām, bet, ja mājā ir 3% maznodrošināto, tad piesaistītie līdzekļi iespējami pat 60% apmērā.


Kopsapulces noslēguma daļā tika pieņemti vairāki lēmumi. Dzīvokļu īpašnieki vienbalsīgi nobalsoja par biedrības „Liepu iela 9” veidošanu. Tika apstiprināti biedrības statūti un ievēlēta biedrības valde piecu locekļu sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Lūciju Mūrnieci. Revidenta pienākumu veikšanu dzīvokļu īpašnieki uzticēja Mārītei Mieriņai, bet biedrības reģistrēšanai tika pilnvaroti trīs pārstāvji. Kopsapulce nolēma mājai veikt energoauditu un mājas tehnisko apsekojumu. Tuvākajā laikā jaunizveidotā biedrība iesniegs domē pieteikumu par mājas pārņemšanu biedrības valdījumā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2010.