29. novembrī noslēdzās ESIP izsludinātais konkurss jauniešiem `ES un uzņēmējdarbība`

29.11.2010.

Pēdējās – 4. kārtas pareizās atbildes:
1. – b;  2. – a, c, d;  3. – c;  4. – a;  5. – b.


4. kārtas uzvarētāja – Aija Broka


Izsaku pateicību visiem novada jauniešiem, kas atrada laiku un aktīvi piedalījās šajā nelielajā konkursā. Kuram veicās labāk, kuram mazāk, bet gūt kaut ko jaunu tika dota iespēja katram.


Par glīti noformētām un izsmeļošām atbildēm konkursa laikā īpašu veicināšanas balvu saņem
Santa Volonte.


ESIP kopprojekts „Mikrobizness, tā konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finanšu krīzi ES” vēl turpinās, nākošais lielākais pasākums tā ietvaros – Latvijas Bankas lekcija „Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro”, kas notiks 17. decembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā.         


Velta Popa – ESIP koordinatore


 

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2010.