Dalībai NVA mūžizglītības pasākumos pieteikušies jau vairāk nekā 10 tūkstoši nodarbināto

30.11.2010.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenotie Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām, kas piedāvā iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās, ir guvuši ļoti lielu atsaucību nodarbināto vidū. Lai mazinātu bezdarba risku un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, dalībai mūžizglītības pasākumos jau reģistrējušies 10223 pretendenti, no tiem  mācības jau uzsākuši 2589 nodarbinātie.


NVA veiktās aptaujas liecina, ka šobrīd darba devējiem vajadzīgi elastīgi un labi izglītoti darbinieki, kas apguvuši vairākas darbā nepieciešamās prasmes un zināšanas, tāpēc spējīgi vienlaicīgi veikt dažādus profesionālos pienākumus. Vispieprasītāko izglītības programmu vidū ir svešvalodas (apkalpojošās nozares darbiniekiem, publiskajā telpā vai komercpakalpojumu jomā strādājošajiem), grāmatvedība (praktiskā grāmatvedība, grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem standartiem, grāmatvedības uzskaite un nodokļi, uzņēmumu grāmatvedība), darba aizsardzība un ar uzņēmējdarbību saistītās apmācību programmas.


Projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošana tika uzsākta šā gada jūlija beigās, dodot iespēju papildināt un attīstīt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas tiem nodarbinātajiem (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošajiem), kuriem ir vairāk nekā 25 gadi, kuri atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbinātās personas un pēdējā gada laikā nav ieguvuši formālo vai neformālo izglītību. Pēc reģistrācijas NVA filiālē katrs dalībnieks saņem karjeras konsultāciju un atzinumu par izvēlētās izglītības programmas apguves nepieciešamību.


Mūžizglītības pasākumu programmā kopumā līdz 2013.gadam plānots iesaistīt 20 200 nodarbinātās personas, no tām 2010.gadā – 3400. Lai nodrošinātu projekta kvalitatīvu īstenošanu atbilstoši plānam un pieejamajam finansējumam, šogad jauno dalībnieku reģistrācija ir pabeigta, tā atsāksies nākamā gada 2.ceturksnī.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.