30. novembrī notiks Preiļu novada domes kārtējā sēde

30.11.2010.

Preiļu novada domes sēde


Preiļos 2010.gada 30.novembrī plkst.15.00


Darba kārtība:
 
1. FINANŠU KOMITEJAS JAUTĀJUMI:


1.1. Par grozījumiem Nr.7   „Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Preiļu novada
2010.gada pamatbudžetu”.
1.2. Par mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu 2011.gadam.
1.3. Par atbalstu biedrībai Eiroreģions „Ezeru zeme”.
1.4. Par 2010.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plāna izmaiņām Preiļu novadā.
 
2. SOCIĀLO,  IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
2.1. Par izmaiņām „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”.
2.2. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā.
2.3. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
2.4. Par atteikšanos no piedāvātās sociālās dzīvojamās platības.
2.5. Par uzņemšanu rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.
2.6. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
2.7. Par sociālās dzīvojamās platības apmaiņu.
2.8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
2.9. Par Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja rīcības izvērtēšanu.


3. NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS KOMITEJAS JAUTĀJUMI:
 
3.1. Par platības apstiprināšanu.
3.2. Par nekustamā īpašuma sadali.
3.3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3.4. Par atteikšanos no zemes.
3.5. Par NĪVKR IS datu precizēšanu un sakārtošanu.Novada domes  priekšsēdētājs         A.Adamovičs

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2010.