Konkursa `ES un uzņēmējdarbība` 4. kārtas jautājumi

23.11.2010.

Konkursa `ES un uzņēmējdarbība` 4. kārtas jautājumi:
(Iesniegšanas laiks no 23. – 29.11.2010.)


1. Cik % no jaunizveidotajiem uzņēmumiem Eiropā ir mikrouzņēmumi?
a) 67 %
b) 99 %
c) 73 %


2. Kādi ir trīs aktuālākie jautājumi Eiropas Savienībā 2010. gadā?
a) Lisabonas līgums;
b) Šengenas zonas līgums;
c) Pasākumi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai;
d) Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.


3. Ko uzņēmējam darīt ar savu produktu, lai spētu noturēties tirgū?
a) pastāvīgi attīstīt, testēt produktu;
b) izzināt sava klienta vajadzības;
c) abi varianti pareizi.


4. Kādas priekšrocības ir savas uzņēmējdarbības uzsākšanai?
a) finansiālā neatkarība, elastīgs darba grafiks, paškontrole;
b) partijas piederība;
c) neviens no minētajiem.


5. Kurš no šiem uzņēmējdarbības veidiem Preiļu novadā ir visizplatītākais?
a) tirdzniecība;
b) lauksaimniecība;
c) dažādu pakalpojumu uzņēmumi.


Katru nedēļu PGB mājas lapā www.preilubiblioteka.lv sadaļā – Aktivitātes tiks publicēti 5jautājumi ar iespējamām atbildēm – jāizvēlas viena. Nedēļas uzvarētājus gaida patīkamas balvas, kuru sagādāšanai finansiālu atbalstu ir sniegusi LR Ārlietu Ministrija. Ja pareizo atbilžu iesniedzēji būs vairāki, uzvarētājs tiks noteikts izlozes kārtībā.


Atbildes lūdzam iesniegt elektroniski – preilubiblioteka@inbox.lv  līdz nākamās nedēļas pirmdienai ieskaitot, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru, balvas saņemt uzaicināsim personīgi.


Ceram uz Jūsu aktivitāti un vēlam labus rezultātus!


Papildus informācija par konkursu: Velta Popa: 65381230


ESIP konkursa „ES un uzņēmējdarbība”


3. kārtas pareizās atbildes:
1.–b; 2.–a; 3.–b; 4.–b – Pašreiz Eiropas Parlamentā strādā 8 Latvijas deputāti: Ivars Godmanis, Sandra Kalniete, Artūrs Krišjānis Kariņš, Aleksandrs Mirskis, Alfrēds Rubiks, Inese Vaidere, Roberts Zīle, Tatjana Ždanoka. 5.– b,c.


3. kārtas uzvarētāja – Aija Broka


 

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2010.