Aicina pieteikties dalībai konferencē par birokrātijas samazināšanu

25.11.2010.

Valsts kanceleja un Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina pārskatīt valsts izdevumus noteiktām funkcijām un vienoties par labākajiem risinājumiem tautsaimniecības atveseļošanai konferencē „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kas notiks 25.-26.novembrī. Valsts pārvaldes, pašvaldību un darba devēju līderu dalība konferencē būs gribas apliecinājums strukturālo reformu pasākumiem.


Valsts kancelejas vadītie funkciju auditi un citi pētījumi atklāj, ka tiek tērēti apjomīgi finanšu un laika resursi, kas uzņēmējam jāpavada, pildot regulējošo institūciju prasības, tā vietā, lai attīstītu uzņēmējdarbību. Šī konference dos iespēju valsts pārvaldei sadarbībā ar uzņēmēju nozaru asociācijām un uzņēmējiem diskutēt un izstrādāt priekšlikumus, lai samazinātu komersantiem ar normatīvo regulējumu uzlikto slogu. Veiktajā funkciju auditā par komersantu uzraudzības jomu ir secināts, ka, īstenojot audita priekšlikumus, ir iespējams samazināt ne tikai komersantu, bet arī uzraugošo institūciju izdevumus.


Konferencē publiskais, pašvaldību un privātais sektors diskutēs, balstoties uz funkciju izvērtēšanas darba grupas ziņojumiem, kā arī uz Valsts kancelejas veiktajiem funkciju auditiem:
– „Funkciju audits izglītības iestāžu uzraudzības jomā” – http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/2010-zinojumi/1/.
– „Funkciju audita grupas ziņojums par komersantu uzraudzību” –  http://www.mk.gov.lv/lv/vk/funkciju-audita-komisija/2010-zinojumi/4/.


LDDK piedāvā rast risinājumu valsts budžeta konsolidācijai 2011. un turpmākajos gados, nevis palielinot nodokļu slogu iedzīvotājiem, bet samazinot izdevumus šādās indikatīvās pozīcijās:
1. Funkciju izvērtēšanas rezultāti – 80 milj. LVL;
2. Ministru iesniegtie strukturālo reformu priekšlikumi – ?;
3. Atbalsta funkciju centralizācija – 15 milj. LVL;
4. Vienas pieturas aģentūras principa iedzīvināšana – ?;
5. Ministriju (ne ministru) skaita samazināšana – 3-5 milj. LVL;
6. Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošana – 80 milj. LVL.


Pieteikties konferencei iespējams, sūtot e-pastu uz adresi: projektaasistents@mk.gov.lv.


Organizatori aicina e-pastā norādīt dalībnieka vārdu/uzvārdu/organizāciju/amatu un diskusiju grupu, kurā vēlaties piedalīties 26.novembrī, – notiks apstrādes, ķīmijas un farmācijas rūpniecības, transporta un sakaru, tūrisma un pārtikas, būvniecības, mežsaimniecības un izglītības nozaru diskusijas.


Konferences programma atrodama Ministru kabineta interneta mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2010gads/10-copy/111110-vk-02/


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.