Saunas pagastā turpinās dziedāšanas un mūzikas tradīcijas

23.11.2010.

Jau vairākus mēnešus folkloras ansamblis „Bindaru sievas” un vokālais ansamblis „Maganeņis” sanāk uz mēģinājumiem Salas pamatskolā. Šis laiks, kuru pavadām kopā, mums ir īpašs, jo ir iespēja sevi bagātināt ne tikai ar dziesmām. Sanākšana kopā sagādā mums prieku. Lauku sievietes pēc grūti padarītā dienas darba uz mirkli var izrauties no mājām, lai apmeklētu mēģinājumus. Tajos var gūt daudz jauku un pozitīvu emociju un protams, iemācīties dziesmas, kas savukārt mūsu klausītājiem sniedz daudz patīkamu emociju.


Mēģinājumos tiek intensīvi strādāts pie balss nostiprināšanas. Lielu jautrību sagādā iedziedāšanās vingrinājumi, jo aktīvi jāstrādā ar dikciju, diafragmu un elpu. Dziedātājas ir ļoti centīgas, tādēļ skanējums ir lielisks. Vokālais ansamblis „Maganeņis” izpilda galvenokārt R. Paula dziesmas, latgaliešu tautas dziesmas, kā arī šlāgerus, kuri tautā ir ļoti iemīļoti.


Dziedātājām liels satraukums ir pirms koncertiem. Jāteic, ka publikas priekšā nav nemaz tik viegli dziedāt – jāzina vārdi un jānotur balss. Vokālais ansamblis „’Maganeņis” ir izveidojis savu ārējo tēlu. Rūpīgi tika izvēlētas tumši sarkanas krāsu šalles, kuras teicami izceļ dziedātājas ar baltajām blūzēm uz skatuves. Koncerts ir brīdis, kad aizmirstas visas rūpes, raizes un bēdas. Tas ir brīdis, kad mēs sniedzam prieku gan sev, gan citiem – saviem klausītājiem. Vietējie Smelteru iedzīvotāji sagaida mūs ar skaļiem aplausiem. Mēs smaidām un liekam arī uzsmaidīt mūsu mīļajiem klausītājiem.


Folkloras ansamblis „Bindaru sievas” bija pārtraucis savu darbību. Tā tika atsākta, pateicoties Sorosa fonda atbalstam. Folkloras ansamblim tika šūti jauni tērpi. Vecos, nodilušos brunčus aizvietoja jauni sarkani rūtaini brunči. Tie iepriecināja mūsu dziedātājas. Jūnijā ansamblis sagādāja pārsteigumu zelta pārim no Saunas pagasta, organizējot vārtus. Sievas pina sev krāšņus vainagus. Tika dziedātas un spēlētas jautras precību dziesmas, kas uzjautrināja kāziniekus.


Ansamblim tika nopirkti jauni instrumenti pie Latvijā pazīstamā latviešu mūzikas instrumentu meistara Gunāra Igauņa. Kopā ar Salas pamatskolas direktori Valentīnu Liniņu devāmies ceļā uz Gaigalavu, lai tur uz vietas apskatītos un uzspēlētu uz dažādiem instrumentiem. Salas pamatskolas bērni bija sajūsmā par tiem, jo līdz šim tādus nebija redzējuši. Katram skolēnam tika dots kāds instruments – tās bija lielās un mazās bungas, tamburīns, zvaniņi, cītara u.c. Arī sievas spēlē uz šiem instrumentiem, kas dod daudz krāšņāku, izteiksmīgāku skanējumu.


Lielu paldies sakām mūsu skolas direktorei Valentīnai Liniņai par to, ka Salas pamatskola arī krīzes laikā spēj darboties kā kultūras centrs. Laikā, kad citos pagastos vieglprātīgi tiek slēgtas mazās lauku skolas, ir ļoti svarīgi saglabāt kādu vietu, kas kalpo kultūras vajadzībām. Ne vienmēr tā var būt bibliotēka, jo tai ir savas funkcijas un telpas tur reizēm nav piemērotas ansambļu mēģinājumiem. Kā kultūras centrs vairāk ir piemērota skola, kur pēc vajadzības var izmantot gan klases, gan skolas aktu zāli. Paldies, ka ir iespēja šādi sadarboties ar skolu, ko mums ir sniedzis finansiāls Sorosa fonda atbalsts. Mēs sagādājam prieku gan sev, gan citiem. Lauku skolas ir stipras. Vietējie iedzīvotāji ir nedaudz kūtri, tomēr ar aktīvu darbību mēs varam visu mainīt, lai priecātos un dzīvotu pilnvērtīgi.


Aira Gribonika – Upeniece,
vokālā ansambļa „Maganeņis” un folkloras ansambļa „Bindaru sievas” vadītāja
Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.