Tagad materiāls `Darba aizsardzība uzņēmumā` ir pieejams elektroniskā versijā

17.11.2010.

Cienījamie uzņēmēji, darba devēji!
 
Apzinoties, ka sakārtota darba aizsardzības sistēma ir pamats drošai un labai darba videi, kas veicina darba organizācijas efektivitāti un produktivitāti, uzņēmuma konkurētspēju kopumā, un, lai palīdzētu uzņēmējiem ieviest darba aizsardzības normas darba vietās, Latvijas Darba devēju konfederācija ir izstrādājusi praktisku materiālu „Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem” ar detalizētu informāciju par darba aizsardzības prasībām 17 tautsaimniecības nozarēs un par iespējamajiem darba vides riskiem, to novērtēšanu un novēršanu. 


Šobrīd šis materiāls ir pieejams arī elektroniskā formātā šeit: http://www.lddk.lv/da/ 


Šis materiāls ir izdots, pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Tas ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar LR Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu speciālistiem, kā arī ar SIA „Comperio” un SIA „DDV” ekspertu līdzdalību. Materiāls tiks atjaunots un izdots katru gadu līdz 2013.gadam.


Vairāk informācijas par šo materiālu Jūs varat atrast Latvijas Darba devēju konfederācijas mājas lapā:  www.lddk.lv , kā arī SIA „Comperio” mājas lapā:  www.comperio.lv


Ar cieņu,
LDDK Biznesa resursu centrs


 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2010.