Funkciju optimizācijā iespējams rast konsolidācijai nepieciešamos līdzekļus – vismaz 78,8 miljonu latu apmērā

16.11.2010.

Vakar, 15.novembrī Dienas viesistabā viesojās Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle, Valsts kancelejas direktore Gunta Veismane, Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Māris Pūķis un SIA Latvijas Mobilais Telefons prezidents Juris Binde. Sarunas temats bija „Strukturālo reformu neizmantotās iespējas”.


Veiktie funkciju auditi, kā arī valsts finansēto funkciju izvērtējums norāda uz iespējām efektivizēt pārvaldes darbu, samazinot kontroles funkcijas, novēršot funkciju dublēšanos un vienkāršojot normatīvos aktus. Piemēram, funkciju audits izglītības uzraudzības jomā atklāja iespējas samazināt izglītības iestāžu uzraudzību un kontroli, tādejādi izglītības iestāžu administratīvo darba apjomu samazinot par 60%; savukārt komersantu uzraudzības jomas auditā tika izstrādātas 75 rekomendācijas, kuru īstenošanas gadījumā iespējams samazināt uzņēmumu kontrolējošo iestāžu izdevumus par 8,2 miljoniem latu un komersantu izdevumus par 19,7 miljoniem latu. Tāpat funkciju vērtēšanas darba grupa ir sagatavojusi priekšlikumus valsts budžeta finansēto funkciju optimizācijai, paredzot 78,8 miljonu latu ietaupījumu 2011. gada budžeta konsolidācijas ietvaros.


Uzsāktā diskusija par strukturālo reformu potenciālu tiks turpināta Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk – LDDK) un Valsts kancelejas organizētajā konferencē „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai un partnerībai”, kas notiks 25. – 26.novembrī, Radisson Blu Hotel Latvija Elizabetes ielā 55, Rīgā. Tajā tiks apspriesti divi Valsts kancelejas veiktie funkciju auditi, kas līdz šim izsaukuši plašu rezonansi sabiedrībā, – pētījumi „Komersantu kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” un „Izglītības iestādes kontrolējošo institūciju novērtējums”.


25.novembrī konferencē tiks runāts par audita kopējiem rezultātiem un ES pieredzi labas pārvaldības jautājumu risināšanā, uzstājoties Eiropas Komisijas Latvijā vadītājai Ivetai Šulcei. Paneļdiskusijās tiks uzklausīts ekspertu viedoklis par funkciju horizontālajiem problēmjautājumiem, kas iezīmējās auditu rezultātos, piemēram, vāja savstarpējā sadarbība starp valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī valsts sektora un privātā sektora sadarbība.


26.novembrī konferences dalībnieki tiks aicināti diskutēt piecās darba grupās par nozaru kontrolējošajām iestādēm, kuras tika vētītas Valsts kancelejas funkciju auditā. Līdz ar to dalībniekiem būs iespēja detalizēti iepazīties ar valsts pārvaldes un pašvaldību argumentiem dažādu administratīvo šķēršļu piemērošanā apstrādes, ķīmijas un farmācijas rūpniecības, transporta un pakalpojumu, tūrisma un pārtikas, būvniecības un izglītības nozarēs.


Konference tiek rīkota ar Valsts kancelejas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” (identifikācijas numurs 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001) atbalstu. Konferences ilggadējie partneri – Latvijas Pašvaldību savienība, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Lattelecom, A/S Swedbank, SIA Lursoft, Dienas Bizness, Nacionālā ziņu aģentūru LETA u.c.


Dalībniekus lūdzam elektroniski nosūtīt pieteikumus līdz šā gada 22.novembrim uz e-pastu projektaasistents@mk.gov.lv. Lūdzam par sevi norādīt sekojošas ziņas:
– Vārds/Uzvārds
– Amats
– Organizācija
– E-pasts un kontakttālrunis
– 26. novembrī vēlos piedalīties nozaru diskusijā (atzīmēt vienu): Apstrādes, ķīmijas un farmācijas rūpniecība (1); Transporta un pakalpojumu nozare (2); Tūrisma un pārtikas nozare (3); Būvniecības nozare (4); Izglītības nozare (5).


Sīkāka informācija: www.lddk.lv, www.mk.gov.lv un partneru mājas lapās!


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.