Atjaunoti nodokļu atvieglojumi lielajiem investoriem – stratēģisks solis ražošanas atbalstam Latvijā

16.11.2010.

Lēmums atjaunot UIN atlaides lielajiem investoriem liecina par stratēģisku domāšanu valsts tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā. Tiesa, lai tiktu sasniegts vēlamais efekts, pieņemtajam lēmumam jābūt konsekventam ilgtermiņā – nevis jādarbojas pēc „atcelt – atjaunot” principa.


„Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja atklāj kompānijas līdzšinējo pieredzi, kad tieši dažādi nevienlīdzīgi priekšnosacījumi un nodokļu sistēma ir bijuši būtiskākie investoru piesaisti kavējošie faktori.


„Valdības plāns piemērot atlaides lielajiem investoriem vieš cerību, ka ārvalstu kapitāla piesaiste valsts ekonomikas attīstībai turpmāk varētu notikt raitāk un pastāvīgāk. Pirmkārt, tas ir vēstījums investoriem, ka Latvijā viņi ir gaidīti, un, otrkārt, ka mūsu valsts nav izņēmums – arī šeit viņu sniegtais ieguldījums tiks novērtēts līdzīgi kā citās ES valstīs. Ceru, ka atjaunotās atlaides saglabāsies konsekventas ilgtermiņā kā apliecinājums pārdomātai un stabilai videi, kur veikt investīcijas,” uzskata Elita Moiseja, „Nordic Partners Properties” valdes priekšsēdētāja.


Tāpat E.Moiseja norāda, ka plānotajai UIN atlaižu piemērošanas kārtībai jābūt nepārprotamai un pēc iespējas vienkāršai, pretēji šobrīd uzņēmējdarbības vidē pastāvošajiem birokrātiskiem procesiem.



Pēdējo gadu laikā starptautisko kompāniju skaits industriālajos parkos samazinājies


Elita Moiseja uzsver, ka valdības pieņemtajiem lēmumiem līdz šim trūcis konsekvences, un cerams, ka šis būs izņēmums.


Elita Moiseja: „Investoriem Latvija interesē Eiropas Savienības tirgus tuvuma dēļ, un mums ir visas iespējas to izmantot savā labā. Tomēr jāņem vērā, ka investoru piesaistei nepieciešami skaidri definēti un konstanti atbalsta mehānismi valsts mērogā, nevis dažu uzņēmumu vai organizāciju līmenī.


Arī mūsu pieredzē ir vairāki gadījumi, kad Latvijas valstij garām paslīdējuši vērienīgi līdzekļi, jo investori gala izvēli izdarījuši par labu Polijai, Igaunijai vai Rumānijai tikai tā iemesla dēļ, ka nav bijuši skaidri spēles noteikumi un citur investors sajutās vairāk „nepieciešams”. Tādēļ ceru, ka valdības pieņemtais lēmums veicinās proporcionāli lielāku ārvalstu kompāniju skaitu industriālajos parkos.”


„Nordic Partners Properties” industriālajos parkos pēdējo gadu laikā proporcionāli samazinājies ārvalstu kompāniju skaits industriālajos parkos – iepriekš tas veidoja vairāk kā 50% no kopējā nomnieku skaita, savukārt šobrīd no 120 uzņēmumiem tikai 1/3 jeb 32% ir starptautiskas kompānijas.



Jau iepriekš informēts, ka ar mērķi veicināt valsts ekonomikas attīstību Finanšu ministrija iesniegusi priekšlikumus veikt grozījumus likumprojektā, paredzot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides lielajām investīcijām, kas pārsniedz piecus miljonus latu un kas ir veiktas saskaņā ar LR likumdošanu noteiktajās atbalstāmās prioritārās nozarēs.



Par „Nordic Partnerts Properties”


SIA „NP Properties” (www.industrial-park.lv) ir lielākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā, kas vairāku gadu laikā valsts lielākajās un stratēģiski nozīmīgākajās pilsētās izveidojis 8 industriālos parkus, kuru kopējā platība ir vairāk nekā 140 ha.


„NP Properties” industriālajos parkos darbojas aptuveni 120 nomnieku – pašmāju (68%) un starptautiski (32%) uzņēmumi, no kuriem lielākā daļa ir ražotāji, pārstāvot tādas tautsaimniecības nozares kā metāla, plastmasas, gumijas un koka apstrāde, poligrāfija, iesaiņojuma ražošana u.tml. Kopumā industriālo parku nomniekiem uz doto brīdi iznomātas ražošanas, noliktavu un biroju telpas 140 000 kv.m platībā.


Informāciju sniedza:
Elita Moiseja
„Nordic Properties Properties” valdes priekšsēdētāja


 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.