Māju īpašnieki varēs pretendēt uz KPFI finansējuma saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai

13.11.2010.

2010.gada 9. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” nolikums.
 Noteikumu projektu ir paredzēts apstiprināt Ministru kabinetā novembrī, savukārt, konkursu plānots izsludināt decembrī.


Konkursa īstenošanas mērķis ir veicināt oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu mājsaimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, kurā izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai nodrošinātu siltuma un elektrības piegādi mājsaimniecības vajadzībām.


Noteikumu projekts paredz, ka projektu iesniegumus varēs iesniegt privātmāju īpašnieki, kas ir fiziskas personas, uz kuru vārda reģistrēts īpašums Latvijas Republikas teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotas personas, kas ir fiziskas personas, kas rīkojas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku vārdā.


Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes ir siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu rekonstrukcija vai nomaiņa, kuras rezultātā izmantojamie fosilie energoresursi (tostarp ogles, dabasgāze, dīzeļdegviela un elektrība) tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem energoresursiem (tostarp saules, vēja, zemes siltuma enerģija, kā arī biomasas enerģija (malka, šķelda u.c.)) , kā arī jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.


Konkursam var iesniegt projektu par sekojošām ēkām: dārza mājas, individuālās dzīvojamās mājas, vasarnīcas, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas, kā arī triju un vairāk dzīvokļu mājas.


Pieejamais finanšu instrumenta finansējums ir 11 399 481 lats. Attiecība starp oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma gadā un projektam pieprasītā finanšu instrumenta līdzfinansējumu nav mazāks par 0,5 kgCO2 gadā/LVL. Konkursa ietvaros vienam projekta iesniegumam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 7 000 latu. Maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 50%.


Ēkām aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš apkurei nedrīkst pārsniegt 140 kWh/m2 gadā. Uzstādot elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas, to ikgadējā saražotā elektroenerģija nepārsniedz 120% no ēkas ikgadēja elektroenerģijas patēriņa.


Ja ir vēlme noskaidrot iespējamos tehniskos risinājumus, aprēķināt projekta ieceres izmaksas un efektivitāti, varam palīdzēt ar konsultācijām un projekta pieteikuma sagatavošanu.


Rakstiet uz e-pastu: armins.senkans@omniapro.lv vai zvaniet 22079861.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.