Preiļu novada iedzīvotāji Latvija Republikas proklamēšanas svētkos saņems domes Atzinības rakstus

17.11.2010.

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienas pasākumā 17. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tiks apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:


Andrejs Afremenkovs – a/s „Preiļu siers” spiedieniekārtas operators par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Inga Anšmite – Aizkalnes pagasta iedzīvotāja par radošu un mērķtiecīgu sabiedrisko darbu Aizkalnes pagastā


Raisa Baranovska – SIA „Jēkabpils autobusu parks” teritorijas sardze par ilggadēju un apzinīgu darbu uzņēmumā


Lilita Baško – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece par ieguldīto darbu izglītības pilnveidošanā


Genādijs Birjukovs – a/s „Preiļu siers” kravas automobiļa vadītājs – ekspeditors par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Ina Červonikova – pastniece par apzinīgu un godprātīgu darbu


Anita Džeriņa – Preiļu novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību un pirmskolas speciāliste par ilggadēju profesionālu darbu bērnu tiesību aizsardzības un izglītības jomā


Aleksandrs Fedotovs – Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas santehniķis par godprātīgu un apzinīgu darbu iestādē


Antra Gertmane – Preiļu 1. pamatskolas angļu valodas skolotāja par mērķtiecīgu un sekmīgu projektu vadību, popularizējot skolu un Preiļu novadu starptautiskā līmenī


Baiba Jakovļeva – SIA „Tēraudi – P” aptiekas vadītāja par veiksmīgu uzņēmējdarbību Preiļu novadā


Irēna Jokste – Preiļu pilsētas iedzīvotāja par ieguldījumu Daugavpils ielas 66. mājas labiekārtošanā.


Andris Kessa – Priekuļu pamatskolas remontstrādnieks par ieguldījumu Priekuļu pamatskolas labiekārtošanā


Monika Kivleniece – Preiļu novada Pensionāru biedrības Saunas pagasta struktūrvienības vadītāja par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā


Antoņina Krasnopjorova – SIA „Preiļu saimnieks” celtniecības daļas vadītāja par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Lidija Mainule – a/s „Preiļu siers” piena produktu pārstrādātāja par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Anna Mūrniece – SIA „Preiļu slimnīca” sanitārās automašīnas vadītāja par apzinīgu un godprātīgu darbu uzņēmumā


Andris Podiņš – SIA „Preiļu saimnieks” siltuma un ūdensapgādes nodaļas labiekārtošanas strādnieks par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Olīva Podskočija – Pelēču pagasta iedzīvotāja par ieguldījumu Pelēču pagasta bibliotēkas  attīstībā


Juris Putnis – Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona štāba rotas komandieris par ieguldījumu Preiļu novada jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā


Rihards Romanovskis – Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks par ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novadā


Anna Rubine – Preiļu novada Pensionāru biedrības Pelēču pagasta struktūrvienības vadītāja par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā


Natālija Rubīne – Pelēču pagasta iedzīvotāja par rosīgu darbu sabiedriskā labuma aktivitātēs pelēču pagastā


Aleksejs Sapegins – Preiļu džudo kluba „Jaunība LV” treneris par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā


Aleksandrs Sokolovs – a/s „Preiļu siers” datortīklu un datorsistēmu administrators par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā


Vladimirs Točko – Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris futbolā par ilggadēju un sekmīgu pedagoģisko darbu sporta jomā


Jānis Ugainis – z/s „Kalnieši -2” īpašnieks par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Preiļu novadā


Anfiza Veigule – SIA „Preiļu slimnīca” kasiere par ilggadēju un apzinīgu darbu


Anna Verza – Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja par kvalitatīvu pedagoģisko darbību un veiksmīgu darbu starptautisko projektu vadīšanā


Arnis Višņevskis – z/s „Druvas” īpašnieks par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā


Inna Zenovjeva – Latgales vecticībnieku biedrības pārstāve par slāvu kultūras popularizēšanu


Viktorija Znotiņa – Pensionāru biedrības pārstāve par aktīvu darbošanos pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos


 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2010.