12. novembrī notiks Preiļu novada domes ārkārtas sēde

12.11.2010.

12. novembrī plkst. 15.00 notiks Preiļu novada domes ārkārtas sēde.Darba kārtība:


1. Par pabalsta piešķiršanu Preiļu novada politiski  represētajām personām. 
2. Par apbalvošanu ar Preiļu  novada domes Atzinības rakstu.
3. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 17, Preiļos platības apstiprināšanu.
4. Par Preiļu novada  domes 28.10.2010. sēdes lēmuma (prot. Nr.19.)  p.2.5.1. precizēšanu.
5. Par sociālās dzīvojamās platības apmaiņu.
6. Par biedrības „Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par Preiļu pilsētas Raiņa bulvāra alejas dendroloģisko inventarizāciju un apsaimniekošanas  plāna izstrādāšanu.
8. Par biedrības „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centrs” iesnieguma izskatīšanu.
9. Par projekta „Pieejamu un pievilcīgu multifunkcionālu kultūras, vēstures un mākslas centru izveide” (WHEEL OF CULTURE”)  realizēšanu.
10. Par projekta  „Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-Igaunijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS  TRAFFIC”. realizēšanu.
11. Par projekta „Kultūrvēsturiskais mantojums ģimenes izglītībai pārrobežu sadarbības kontekstā” realizēšanu.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2010.