ERGO uzņēmumi Baltijā strādā ar peļņu, neskatoties uz ekonomikas lejupslīdi

11.11.2010.

ERGO apdrošināšanas sabiedrību gūtā peļņa Baltijā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS-International Financial Reporting Standards) datiem šā gada pirmajos deviņos mēnešos pārsniedz 4,8 miljonus eiro. ERGO sabiedrību tirgus daļa Baltijā dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas segmentos šī gada pirmo deviņu mēnešu perioda beigās sasniedza 11,9%, tādejādi saglabājot trešo labāko rezultātu un stabilās pozīcijas starp vadošajiem nozares spēlētājiem Baltijā.


ERGO sabiedrību Baltijas valstīs valdes priekšsēdētājs Dr. Kestutis Bagdonavičs (Kęstutis Bagdonavičius): „Neskatoties uz ekonomikas un arī apdrošināšanas tirgus kritumu, ERGO grupas uzņēmumi Baltijā ir veiksmīgi pārvarējuši šo posmu. Mūsu uzņēmumu peļņa liecina par pārdomātu darbības stratēģiju, risku pārdales politiku un spēju mobilizēt spēkus mērķu sasniegšanai arī ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Tomēr jāatzīst, ka arī ERGO uzņēmumu peļņa Baltijā ir samazinājusies cenu krituma rezultātā”.


Apdrošinātāju grupas ERGO Baltijas uzņēmumu prēmiju ieņēmumi šā gada pirmajos deviņos mēnešos pārsniedza 93,9 miljonus eiro. Salīdzinot ar šādu periodu 2009. gadā, uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies par 9,7%.
Dr. Bagdonavičs apliecina: „Baltijas valstu apdrošināšanas uzņēmumu apgrozījumā šā gada trešajā ceturksnī jau ir manāmas pozitīvas tendences. Apgrozījuma kritums, ko ERGO piedzīvoja iepriekšējos mēnešos, pašlaik samazinās, kas liecina par apdrošināšanas tirgus atlabšanu, jo īpaši Igaunijā un Lietuvā. Tā kā apdrošināšanas tirgus uz ekonomisko izaugsmi reaģē novēloti, par tirgus atgūšanos pilnībā var būt runa vēl pēc vismaz sešiem mēnešiem”.


Lielāko ERGO grupas uzņēmumu parakstīto prēmiju daļu Baltijā veido nedzīvības apdrošināšana ar vairāk kā 71,5 miljonu eiro, savukārt dzīvības un veselības apdrošināšanas prēmijas sasniedz 22,4 miljonus eiro.
Nedzīvības apdrošināšanas prēmiju ieņēmumi Igaunijā sasniedza 32,4 miljonus eiro, bet dzīvības apdrošināšanas prēmijas – 3,3 miljonus eiro. Lietuvā nedzīvības apdrošināšanas prēmijas sasniedza 28,6 miljonus eiro, bet dzīvības apdrošināšanas prēmijas pārsniedza 10 miljonus eiro. Latvijā nedzīvības apdrošināšanas prēmiju ieņēmumi sasniedza 10,4 miljonus eiro, bet dzīvības apdrošināšanas ieņēmumi – 8,9 miljonus eiro.
Lielāko apdrošināšanas prēmiju daļu Baltijas valstīs veido transportlīdzekļu apdrošināšanas segments – OCTA (20 miljoni eiro), KASKO (19 miljoni eiro) un īpašuma apdrošināšana(16 miljoni eiro).


ERGO Latvijā visveiksmīgākais bija veselības apdrošināšanas segments. Savukārt Igaunijā tika sasniegts lielākais ceļojumu apdrošināšanas apgrozījuma kāpums, deviņu mēnešu laikā tas pieauga par 62%. Par vienu ceturtdaļu pieauga arī civiltiesiskās atbildības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu parakstīto prēmiju apjomi. Lietuvas tirgū novērojams pieprasījuma pieaugums pēc mājokļa apdrošināšanas – šī apdrošināšanas veida prēmiju ieņēmumi, salīdzinot ar līdzvērtīgu periodu pērn, palielinājās par vairāk nekā 69%.


Kopumā ERGO uzņēmumi Baltijā šī gada pirmajos deviņos mēnešos atlīdzībās izmaksāja 61 miljonu eiro, galvenokārt par OCTA un KASKO apdrošināšanas negadījumiem. Salīdzinot ar līdzvērtīgu periodu 2009.gadā, izmaksāto atlīdzību apjomi samazinājušies par 24,4%. Lielākā izmaksātā atlīdzības summa šī gada trešajā ceturksnī sastāda vairāk nekā 250 000 eiro un tā izmaksāta ugunsgrēkā cietušas mājas atjaunošanai Igaunijā.


ERGO Baltijas vadībā aktīvi darbojas arī Baltkrievijā, kur šā gada pirmo trīs ceturkšņu laikā ERGO peļņa sasniedza vairāk nekā 130 000 eiro.


ERGO grupas uzņēmumi Baltijā turpina uzsākto dzīvības apdrošināšanas sabiedrību restrukturizāciju
„Šī gada trešajā ceturksnī mēs īstenojām nozīmīgu projektu dzīvības apdrošināšanas jomā, uzsākot sadarbību ar DnBNORD Banku Latvijā un Lietuvā, kā arī pārņemot Norvēģijas dzīvības apdrošināšanas uzņēmuma Vital portfeli. Kā plānots, līdz gada beigām tiks pabeigta visu trīs Baltijas ERGO dzīvības apdrošināšanas sabiedrību apvienošana Eiropas komercsabiedrībā. Šādas vienotas komercsabiedrības izveide ļaus piedāvāt vislabāko servisu mūsu klientiem Baltijā un paaugstināt uzņēmuma vadības efektivitāti.” piebilst Dr. Kestutis Bagdonavičs.


Par ERGO apdrošināšanas grupu Baltijas valstīs
ERGO ir viena no vadošajām apdrošinātāju grupām Baltijā, kas darbojas dzīvības, nedzīvības un veselības apdrošināšanas segmentos Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, otrā līmeņa pensiju fondu segmentos Igaunijā un Lietuvā, un nedzīvības apdrošināšanas segmentā Baltkrievijā. Vairāk kā 400 000 klienti Baltijas valstīs uzticas ERGO pakalpojumiem, ekspertu zināšanām un finanšu stabilitātei.
ERGO Latvija AAS un ERGO Latvija Dzīvība AAS pārstāv starptautisko apdrošināšanas sabiedrību ERGO International AG, kas apvieno 135 apdrošināšanas sabiedrības 30 pasaules valstīs, kopumā apkalpojot vairāk kā 40 miljonus klientu. Vācijas sabiedrības ERGO International AG lielākais akcionārs ir viena no pasaulē vadošajām pārapdrošināšanas un risku apdrošināšanas sabiedrībām Munich Re.


Plašākai informācijai:
Inese Kronberga
ERGO Latvija AAS
Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste
Tālrunis: 67081941; mob.t. 29215409
E-pasts:
Inese.Kronberga@ergo


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.