Atļauj atvērt pirmo mājas vīna ražotni Preiļu novadā

28.10.2010.

Šī gada 13. oktobrī Preiļu novada domē tika saņemts Preiļu novada Pelēču pagasta z/s „Kalni” iesniegums par mājas vīna ražotnes atvēršanu. Šis bija pirmais šāda veida iesniegums kopš 2010. gada 20. aprīlī spēkā stājās grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz pašvaldībai tiesības izsniegt šādu atļauju. 28. oktobrī šis jautājums tika skatīts Preiļu novada domes sēdē un deputāti nolēma atļaut z/s „Kalni” mājas vīna ražotnes atvēršanu ar kopējo apjomu līdz 800 l, ar alkohola stiprumu līdz 8%.


Domes sēdē tika apstiprināti arī saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Preiļu novada teritorijā”, kas turpmāk, pēc apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, noteiks un regulēs kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt atļauju vīna, raudzētu dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.


 

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2010.